L-StamPorčův mlýn


Historie
Současnost
Výbor
Rozpis zápasů
Rozpis zápasů dorost
Rozpis zápasů žáci
Profily hráčů
Profily hráčů 35+
Profily hráčů dorost
Profily hráčů žáci
Komentáře
Komentáře 35+
Komentáře dorost
Komentáře žáci
Tabulka soutěže
Tabulka dorost
Tabulka žáci
Nejlepší střelci
Nejlepší střelci dorost
Nejlepší střelci žáci
Fotogalerie
Akce
 
Seřezání topolů na hřišti
spojená s brigádami na úklid

V měsíci únoru se na hřišti seřezávaly topoly po rozhodnutí výboru Sokola. A to z důvodů stále častějšího pádu větví a také velkého množství listí na novém hřišti. Byla vybrána odborná firma, která za pomoci plošiny ořezala a ošetřila řezy nátěrem. Na tyto práce dohlížel ing. P. Trávníček. Po sundání všech 72 špic topolů se konala brigáda. První ve čtvrtek 21. února, kde se dostavili F. Přibylík, J. Soldán, L. Navrátil, V. Staněk a David. Druhá v sobotu 23. února, kam došli F. Přibylík, J. Soldán, L. Navrátil, V. Staněk, V. Lasovský,L. Hádlík,M. Špatina, V. Keršner. Z mladých to byli Luďa a Mara Navrátilovi, Miriam a Veronika Soldánovi, Roman Staněk. Další, jak jsem se dozvěděl, buď neslyšeli hlášení nebo řekli, že v 8:00 ráno vstávat nebudou. Hlavní ale je, že ti co přišli, tak se jim podařilo dřevo rozřezat, odtahat větve a část spálit. Další brigáda se uskutečnila ve středu 27. února a podařilo se od 15:30 do 17:30 za účasti M. Voznica, Soldánovi, Navrátilovi, Staněk V. a R., Mich B., Havelka Z., Zdražilovi, Bulant M. vyhrabat listí a drobnější dřevo zpod topolů od plotu k lavečkám, děti pak posbírali klacíky z hřiště. Uklidila se půlka hřiště a jeho okolí. Na dodělání úklidu se čekalo až na konec března, protože počasí nám dovolilo jen pár krátkých brigád. Takže opravdu poslední větve a listí se uklidilo až 25. a 27. března. Této brigády se zúčastnili Navrátilovi, Soldánovi, Staněk V., Havelka Z., Lasovský V., Přibylík F., Bulant M. Také se opět nasadila zadní síť, která musela být stažena kvůli ořezávání větví. Musíme opravdu poděkovat všem, kteří chodili na brigády, a to i přes to, že bylo špatné počasí a většinou foukal nepříjemný vítr. Škoda, že to byli většinou jedni a ti samí a ostatní se spíš vymlouvali. Snad se s nimi uvidíme na příští brigádě.
28.03.2008 v 00:00 Soldán Jiří