Zdražil StanislavL-Stam


Historie
Současnost
Výbor
Rozpis zápasů
Rozpis zápasů dorost
Rozpis zápasů žáci
Profily hráčů
Profily hráčů 35+
Profily hráčů dorost
Profily hráčů žáci
Komentáře
Komentáře 35+
Komentáře dorost
Komentáře žáci
Tabulka soutěže
Tabulka dorost
Tabulka žáci
Nejlepší střelci
Nejlepší střelci dorost
Nejlepší střelci žáci
Fotogalerie
Akce
 
Zápis z „Valné hromady“ TJ Sokola Pačlavice konané dne 20. ledna 2006
Jako každý rok tak i letos se konala valná hromada TJ Sokola Pačlavice v kulturním domě obce. V úvodu tohoto výročního setkání, které proběhlo 20.1.2006 přednesl předseda SOKOLA Ing. Pavel Trávníček program a celou schůzi řídil.


 Schůze bylo přítomno  celkem 72 členů Sokola a hostů. Z doložených podrobných zpráv této schůze, které najdete v této kronice se dovíte výsledky zápasů, činnosti sokolů z brigád, pořádání kulturních akcí, oslav, celkového dění  a také výsledku hospodaření.


Asi jeden z nejdůležitějších bodů, které přednesl Ing. Pavel Trávníček st. byl, že po mnoha letech snažení se mu podařilo celý areál TJ SOKOLA převést do vlastnictví sokolů a tím umožnit z jejich strany další investice, ale již na vlastním pozemku. Zároveň připomněl, že s tímto krokem byla provedena nová kolaudace budov Sokola.


V diskusi vystoupilo několik členů, také trenér žáků, „A“ mužstva, V. Keršner st., starosta obce K. Novák a další.


V závěru předseda Sokola poděkoval všem aktivním členům za dosavadní nemalé přispění k chodu této organizace a sokolským NAZDAR valnou hromadu ukončil.

22.05.2006 v 17:52 Soldán Jiří