Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Výbor
Rozpis zápasů
Rozpis zápasů dorost
Rozpis zápasů žáci
Profily hráčů
Profily hráčů 35+
Profily hráčů dorost
Profily hráčů žáci
Komentáře
Komentáře 35+
Komentáře dorost
Komentáře žáci
Tabulka soutěže
Tabulka dorost
Tabulka žáci
Nejlepší střelci
Nejlepší střelci dorost
Nejlepší střelci žáci
Fotogalerie
Akce
 
Valná hromada TJ Sokol Pačlavice 30.12.2004
Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Schválení programu valné hromady
3. Vzpomínka na zemřelé členy
4. Zpráva vedoucího oddílu kopané
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva předsedy TJ Sokol Pačlavice
7. Schválení plánu práce
8. Diskuse k předneseným zprávám, návrhy, připomínky,
vystoupení hostů

Zpráva předsedy TJ Sokol Pačlavice Ing. Pavla Trávníčka
za rok 2004

Zhruba před rokem jsem měl tu čest zde na valné hromadě bilancovat naši práci a nezdá se mi ani možné, že jsme zase o rok starší, protože uběhl další sportovní rok. Pokud ho mám hodnotit svým pohledem, mohu říci, že byl na dění v TJ velice úspěšný a bohatý a čeho si nejvíce vážím je práce s našimi nejmenšími, jednak ve fotbalové soutěži žáků, ale i v dalších činnostech, jako jsou turnaj ve stolním tenise, dětský karneval, táborový dětský den apod. Velmi mile mě překvapily naše mladé roztleskávačky, které vznikly při příležitosti našeho jubilea – 85. výročí vzniku TJ Sokol Pačlavice a 50. výročí založení oddílu kopané a věřím, že pokud budou pilně trénovat, budou brzy zvány na vystoupení i v blízkém okolí. A tak jako v minulém roce musím konstatovat, že nemusíme mít v Pačlavicích obavy o mladou členskou základnu a nejbližší budoucnost TJ.
Vzpomeňme akce pořádané sportovci od začátku roku:
• Společné ostatky s SDH Pačlavice
• Kulečníkový turnaj
• Poskytování občerstvení při fotbalových utkáních
• Stavění a kácení máje
• Nohejbalový turnaj
• Vybojování postupu do okresního přeboru Vyškov
• Turnaj ve stolním tenise
• Zápasy žákovského mužstva
• Dětský den
• Oslavy 85. výročí vzniku TJ Sokol Pačlavice a 50. výročí založení oddílu kopané (včetně fotbalového utkání za mezinárodní účasti – rakouské mužstvo USU MAISSAU) za účasti 500 diváků
• Zakončení fotbalové sezóny na hřišti, utkání svobodných vs. ženatých a hodová zábava po skončení utkání
• Vybudování nových sprch a vymalování šaten, obložení v bufetu, rozvody vody, zabudování dřezu a kuchyně.
• Spousta brigádnických hodin na sportovištích i sociálním zázemí, hřišti, lajnování atd.
• Úpravy kurtu, zabudování nového kolotoče, houpaček atd.

Z tohoto díla musí mít každý radost, když se projde po našem areálu se zájmem o sport, rekreaci a zabavení dětí. Výsledky práce hovoří za vše.
Co se týká financování, můžu říci, že se nám dařilo poměrně dobře, ale nic nepřichází samo a nic není zadarmo. Dovolte mi abych poděkoval starostovi obce panu Karlu Novákovi, ale též všem členům zastupitelstva za vstřícný přístup. Dále místopředsedovi TJ, hospodáři Ing. Vladimíru Keršnerovi za práci se sponzory a v neposlední řadě i skupině našich členů čele s paní Mirkou Soldánovou, kteří svou činností při poskytování občerstvení přinášejí určité nemalé částky do společné pokladny.
Mužstvu mužů se po dobrém začátku v reprezentaci obce mimo okres Kroměříž v podzimní části okresního přeboru moc nedařilo. Věřím, že po určitém posílení a lepším přístupu k trénování se situace v jarní části vylepší. Nemusíme si dávat velké cíle, ale hrajme dobře, hlavně pro oko diváka a bojujme alespoň o střed tabulky.
Žáci po zatěžkávacích zkouškách a nováčkovské dani se také časem také postupně zlepší. Vážím si těch, kteří se pustili do práce s mladými žáky. Je to práce zdlouhavá a vyžaduje mnoho trpělivosti. Proto bych chtěl za tuto práci poděkovat panu Vladimíru Keršnerovi st. a panu Miroslavu Voznicovi., kteří zároveň trénují spolu s panem Josefem Tilšerem i mužstvo mužů a vedoucímu oddílu kopané panu Františku Přibylíkovi.
Také je nutno poděkovat motoru a tahounu celého dění v TJ panu Jiřímu Soldánovi, Martinu Trávníčkovi, Jiřímu Ševčíkovi a panu Petru Hortovi za mediální zviditelnění naší organizace a také řízení a organizaci jarního kulečníkového turnaje.
Dále bych chtěl připomenout, že u příležitosti 85. výročí založení TJ Sokol Pačlavice byly uděleny:

Medaile od ústředního výboru ČSTV, které obdrželi tito naši členové:

1. pan Michalík Jan
2. pan Šádek František
3. pan Přibylík František st.
4. pan Soldán Josef

Čestná uznání od ústředního výboru ČSTV obdrželi:

1. pan Lasovský Ladislav
2. pan Mich František
3. pan Keršner Vladimír st.
4. paní Trávníčková Milena
5. Ing. Trávníček Pavel
6. pan Vašíček Svatopluk

Čestná uznání od okresního výkonného výboru obdrželi:
1. pan Přibylík František ml.
2. pan Soldán Jiří
3. paní Soldánová Miroslava
4. pan Čech Pavel
5. Ing. Keršner Vladimír
Každý z nich si toto vyznamenání jistě zaslouží.

Jsme před koncem roku 2004 a malým ohlédnutím zpět hodnotíme naši činnost, ale my se musíme již dívat dopředu, co nám přinese rok 2005 a již nyní víme, že to bude množství práce a také dobře víme, že pokud si ji neuděláme sami, nikdo nám nepomůže. Proto žádám opět všechny členy a příznivce, aby všichni v novém roce přispěli svým dílem ve všech oblastech, které TJ Sokol Pačlavice potřebuje, aby i jméno mělo svůj zvuk a reprezentovali jsme i naši obec alespoň v regionálním měřítku.
Dovolte, abych závěrem všem poděkoval za práci, kterou obětovali na úkor svých rodin a na úkor svého volného času. Mé poděkování patří i paní Přibylíkové a Františkovi, kteří se starají o čistotu dresů a také Michalovi, Zdeňkovi a Radkovi Trávníčkovým za sečení hřiště. Přeji všem do nového roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů a k tomu provolávám sokolské „NAZDAR“.

Plán práce na rok 2005:
• Jarní úklid sokolské zahrady
• Napojení vody na hlavní budovu a dokončení rozvodů
• Rozvod a zavlažování hřiště, osev trávy
• Další vrstva na tenisový kurt
• Důstojná reprezentace fotbalového oddílu
• Pravidelná údržba a nezbytné opravy sportovního areálu
• Vyřešení majetkových záležitostí sportovního areálu a zajištění rekolaudace hlavní budovy a zápis na list vlastnický
• Pravidelná příprava hřiště na utkání
• Kulečníkový turnaj
• Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů
• Turnaj dětí a mládeže ve stolním tenise
• Ostatky

Zhodnocení pracovní a sportovní činnosti v roce 2004

Činnost Sokola započala již v lednu, kdy začali fotbalisté jezdit trénovat do haly ve Vyškově a k tomu si ještě někteří nejzdatnější přidávali ještě dopolední pozemní hokej na betonku na hřišti. 7. února se v kulturním domě uskutečnil dětský karneval, kterého se zúčastnilo 106 masek a kde pomáhali s pořadatelskou službou i členové Sokola. Od 15. února jsme začali jezdit do haly v Mozkovicích a přidali se i hráči žákovského mužstva. 16. února jsme započali s rekonstrukcí sprch na hřišti. Nejprve bylo nutné vybourat staré sprchy, což se podařilo za jeden den a ještě týž den se podařilo i dovézt materiál na stavění. Poté se mohlo začít s vlastní stavbou. Nejdříve bylo nutné přepůlit sprchovou místnost příčkou a pak následovala instalace nových rozvodů vody, odpadů, elektřiny, nové omítky, izolace, obklady, dlažba a malba. Tato jak fyzicky, tak i časově náročná rekonstrukce byla dokončena za pouhých 18 dnů, tedy 5. března. Těchto brigád se účastnilo celkem 16 členů, kteří zde odpracovali neuvěřitelných 450 hodin (samozřejmě zdarma a ve svém volném čase). Byli to tito: Soldán Jiří 110 hod., Navrátil Luděk 75 hod., Staněk Vladimír 20 hod., Zdražil Stanislav 30 hod., Martin a Michal Přibylíkovi 10 hod., Čech Pavel 25 hod., Přibylík František 40 hod., Jaroš Petr 30 hod.). Mirka Soldánová a Broňa Navrátilová po celou dobu rekonstrukce zajišťovali obědy a úklid na pracovišti a František Přibylík zajišťoval topení, a to i po večerech. Nasazení bylo opravdu veliké a v práce nekončila ani za deště a Luďa Navrátil musel několikrát měnit mokré oblečení, jen aby měli pracovníci maltu po celý den.
21. února proběhly v Pačlavicích tradiční ostatky, kterých jsme se zúčastnili v hojném počtu a než jsme obešli celou vesnici, stačil Petr Jaroš instalovat celý rozvod vody ve sprchách.
3. února dostalo šest statečných ve složení trenér Vladimír Keršner, Martin Trávníček, Svatopluk Vašíček ml., Vladimír Staněk, Martin Pekárek a David Michajlovič bojový úkol vyklidit dlouhá léta nevyužitou půdu nad šatnami, kde se již mnoho sezon pouze skladovaly věci nepotřebné a zbytečné. To se podařilo během jediného dne, a to takovým způsobem, že kdyby byla střecha o něco výš, mohlo by se zde tančit. Hromady dřeva byly zpracovány na topivo a ostatní věci protříděny a odpad odvezen.
13. 3. 2004 jsme pořádali velký turnaj v kulečníku, kterého zúčastnilo 110 hráčů. Akce velice zdařila a všichni zúčastnění chválili skvělou organizaci turnaje a technické i materiální zázemí. Tomu však předcházelo mnoho příprav. Bylo třeba namontovat osvětlení (toho se ujal Milan Havelka, Pavel Čech, Petr Hort a Jiří Soldán), zajistit dovoz a odvoz kulečníkových stolů, zajistit občerstvení (včetně teplých jídel) a samozřejmě by se tato akce nemohla uskutečnit bez přispění sponzorů. Celkovou organizaci turnaje bravurně zvládli Petr Hort, Martin Trávníček a Petra Hortová, kteří rovněž zajistili výpočetní techniku a širokopásmový projektor pro lepší přehlednost průběhu turnaje.
28. 5. jsme pořádali kácení máje, který na začátku měsíce postavili hasiči. Tato akce byla opět velmi úspěšná neboť ji navštívilo ještě více lidí než v loňském roce a opět se dobře bavili.
26. 6. jsme slavili 85. výročí TJ Sokol Pačlavice a zároveň 50 let od založení fotbalové oddílu. Sportovnímu odpoledni naštěstí přálo počasí a sehrály se 3 fotbalová utkání. Začali jsme utkáním žáků, poté následovalo utkání starších pánů a odpoledne gradovalo mezinárodním utkáním, které sehráli muži s rakouským mužstvem USU MAISSAU. V závěru odletěl z hřiště horkovzdušný balon, pečené selátko přišlo všem k chuti, rozdali jsme tombolu a následná taneční zábava pokračovala do ranních hodin.
3. 7. jsme spolupořádali dětský táborák. Zúčastnilo se 100 dětí, které se užívali svého odpoledne plného her a zábavy.
7. 8. se uskutečnil nohejbalový turnaj. Z přihlášených 8 mužstev nakonec vyšel vítězný tým ARMY+G ve složení František Hanák, Irena Obručová a Martin Macháček.
13. 11. jsme opět sportovně zakončili hrací sezónu. Nejdříve se uskutečnilo fotbalové utkání žáků a poté mužů, kteří pozvali na své hřiště hráče Fulgur Býkovice. Kvůli nepříznivému počasí se následující taneční zábava konala v kulturním domě. Podávala se grilovaná kuřata a i tato akce trvala až do ranních hodin.
18. 12. jsme uspořádali dětský turnaj ve stolním tenise, který byl rozdělen do tří věkových kategorií a zúčastnilo se 24 dětí.

Ve zkratce o dalších pracích, které jsme prováděli během roku. Ve skladu na hřišti jsme instalovali nové dveře, prodejní okno v bufetu, provedli jsme nový nátěr všech oken, místo skla jsme dali do oken odolnější lexan, na dveře toalet jsme napsali nápisy v čtyřech světových jazycích, vymalovali jsme šatny a skald, osadili nový kolotoč a houpačky pro děti, udělali jsme fasádu na toaletách, podbití a sokl, osadili kuchyňskou linku v bufetu a spoustu dalších drobnějších prací na budově. Sečení trávy na hřišti a okolí letos opět zajišťovali Trávníčkovi, uskutečnily se brigády na hrabání listí, úklid kolem plotů a kurtu. Lajnování a nasazování a sundávání sítí je samostatnou kapitolou, protože se této činnosti před každým utkáním účastní pravidelně pouze několik jedinců.
Největší a také nejnákladnější akcí podzimu bylo vrtání studny, o kterém jsme se podrobně zmínili v dřívějším komentáři.
Chceme tímto poděkovat všem členům i nečlenům Sokola, kteří se aktivně zapojovali na brigádách. Mezi ně patří hlavně tito: Soldán Jiří, Přibylík František ml., Čech Pavel, Jaroš Petr, Vdoleček Petr, Zdražil Stanislav, Lasovský Vít, Pučan Zdeněk, Dopita Libor, Trávníček Martin, Trávníček Michal, pan Trávníček Pavel, Voznica Miroslav, Keršner Vladimír st. a ml., Havelka Milan, Obruča Zdeněk, Trávníček Zdeněk, Navrátil Luděk, Hort Petr, Juřík Zdeněk, Vašíček Svatopluk ml., Soldánová Mirka, Navrátilová Broňa a další).
01.01.2005 v 21:14 Hort Petr