Porčův mlýnStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Výbor
Rozpis zápasů
Rozpis zápasů dorost
Rozpis zápasů žáci
Profily hráčů
Profily hráčů 35+
Profily hráčů dorost
Profily hráčů žáci
Komentáře
Komentáře 35+
Komentáře dorost
Komentáře žáci
Tabulka soutěže
Tabulka dorost
Tabulka žáci
Nejlepší střelci
Nejlepší střelci dorost
Nejlepší střelci žáci
Fotogalerie
Akce
 
Výroční zpráva za rok 1956
Výkaz činnosti za rok 1956 fotb. odddílu Sokola Pačlavice
Zažazením oddílu kopané Sokola Pačlavice do okresního přeboru , později přejmenováním na III.tř. přišlo až v poslední chvíli před zahájením sezóny 1956. stalo se tak až na výroční schůzi OV.T.V.S. Kroměříž na tuto schůzi byli delegováni bratři František Foltýn a Josef Trávníček .

Ihned po příjezdu z této schůze byla svolána schůze všech členů oddílu a na ni vyslechnuta zpráva jmenovaných delegátů, kteří informovali členstvo o postupu do přeboru a o úkolech plynoucích z toho. Diskuze byla velmi živá a to také proto že jsme byli postaveni před závažné věci, to je kádr hráčů a ještě těžší úkol sestavením dorostu a byli to starosti oprávněné jak se během roku ukázalo. V družstvu dospělých odchodem některých hráčů na voj. presenční službu se udělala mezera oproti minulého roku, kdy jsme hráli v soutěži, takže jsme byli nuceni stavět mladé a neskušené hráče a tam se právě jevilo to co znamená mít a nemít dorost. A jestliže jsme u toho dorostu, tak otázka dorosteneckého mužstva byla tím nejožehavějším. Začalo se úplně od piky, šlo se mezi mládež a shánělo se co se dalo konečně jsme měli 15 dorostenců a to pouze na papíře a jak se později ukázalo i na tom papíře ne a není to sebekriticky doznáno, ani do dnes a je to vinou vedením oddílu členstva a i samotnou dnešní mládeží, která se staví dost neochotně k povinnostem dospívajícího člověka – sportovce. Před zahájením jarní sezóny sehrálo družstvo dospělých 2 přípravné zápasy s oddílem Sokola Tištín v Pačlavicích s výsledkem 1:1 a v Tištíně 2:1. U dorostu to bylo horší tam se nikdo o to nestaral a nebude to nikdy lepší dokud se nevezme otázka dorostu opravdu do rukou a zde by mělo nové vedení věnovat největší práci neboť jedině tak se nám podaří vyřešit generační problémy, které se nám jednou dostaví a pak snad bude pozdě. Jarní sezónu jsme zahájili v mistrovství zápasem ve Zborovicích kde jsme prohráli 3:0. Rovněž dorost prohrál a sice 3:1. A tak jsme šli od porážky k porážce a jedině zápas se Sokolem Zdounky v Pačlavicích 2:2 jsme získali jediný bod v uplynulé jarní sezóně byla to situace velmi zoufalá a nedala se omluvit ani tím, že jsme byli nováčky třídy. Během přestávky jsme chtěli nějak oddíl posílit, ale ani toho jsme nedosáhli a situace se ještě více přiostřila a nálada klesla na nejmenší možné minimum, což nijak neprospělo celku. A o dorosteneckém družstvu se pochopitelně nedalo ani mluvit. Přes všechny nesnáze jsme zahájili i druhou polovinu přeboru ale zase bohužel neúspěšně a do zahajovaného zápasu do Zdounek se jen tak tak sehnali hráči ale přesto že jsme měli na voj. cvičení několik hráčů a některé i v trestu jsme ve Zdounkách docílili přijatelného výsledku sice 3:2 prohráli, ale dalo se tušit že není vše ztraceno poněvadž výsledek 3:2 mohl změnit i v náš prospěch neboť situace tomu nasvědčovala. Pak přišla ledová sprcha tím, že jsme nepostavili dorost a příští zápas na domácí půdě se Sokolem Prasklice jsme nekonali z důvodu zastavení činnosti. A snad toto byl signál k tomu abychom přece jen ten dorost nějak sestavili a mohli pokračovat v další činnosti.Pak příští neděli jsme doma hostili vedoucí oddíl Sp. Kroměříž a výsledek 2:5 už byl celkem přijatelný ač jsme mohli tento zápas prohrát nejvýše 3:2.Příští neděli dne 16.9.1956 se stal rozhodující obrat, když domácí oddíl Sokol Pačlavice dosáhl prvního úspěchu a to zasloužilého , když po těžkém zápase porazil dočasně vedoucí oddíl Slavoj Kroměříž I výsledkem 1:0; že nálada na záchranu oddílu v přeboru opět stoupla to dokazuje příští opět těžce vybojované vítězství se Sokolem Dřínov na Dřínově 1 :0 a tím se prakticky dosáhlo možnosti záchrany od sestupu, dosáhli jsme celkem 5 bodů a tím i stejného počtu bodu jako Sokol Dřínov jenže lepší rozdíl branek nám pomohl k předstižení Sokola Dřínov. V neděli dne 30.9.1956 hostovali oddíl Spartak Zborovice a vítězstvím 7:4 jsme získali další dva cenné body v okamžiku kdy se odehrával na konci tabulky úporný boj o záchranu a kdy i příští náš soupeř Sokol Pačlavice se ocital v nebezpečném pásmu a výsledkem se Sokolem Kvasice 3:3 na našem hřišti ještě více skomplikoval situaci a k poslednímu zápasu s jiskrou Chropině jsme již nastupovali na hřišti v Chropini již jako důstojný soupeř což potvrzuji výsledek 1:1.Dorostenecké mužstvo se však stále ocitovalo v menších i větších porážkách přesto však jsme šťastně i tuto soutěž dokončili, ovšem spokojeni být s výsledkem celoroční práci dorostenecké být nemůžeme. Finanční otázka oddílu není zlá, ale pro příští rok musí se zabývat nové vedení o určitou výzbroj týká se hlavně kopaček a získat určitou částku pro tuto investice ve vhodnou dobu. Celková návštěvnost diváků na našich utkáních letos nebyla skvělá to nám ukazuje pokladní kniha což zase hodnotí naše nedostatky celkové naší činnosti jak hráčské tak organizační a hlavně reklamní respekt.plakátovací.Přesnější obrázek nám podá hlavní pokladník ve svoji zprávě. Hlavním zdrojem našich příjmů jak se ukázalo byli ostatky a tak patří dík všem těm kdož se zasloužili o tuto možnost získání příjmu a navrhuji abychom v příštím roce si podobným společným způsobem zajistili finanční prostředky abychom si mohli opatřit ať už rekviziti nebo cokoli co je potřebné k naší činnosti abychom se nemuseli uskrovňovat což nemá dobrý vliv na celkovou činnost. Pro zajímavost uvádím částku ze kterých lze udělat obraz našich příjmů a vydání hotovost z r.1956 činila 1018 Kčs. Čistý příjem z ostatků činil 1363 Kč. A to je už částka která byla počítaná jako čistý příjem až po zaplacení některých položek které z ostatníma nemají nic společného. A konečně čistá hotovost k dnešnímu dni činí 1396,20 Kč.Členské příspěvky dosud byli vybrány asi z 50 % a nebyli začítány do příjmu takže celková přesná částka teda známa až po předání novému vedení které na dnešní výroční schůzi bude zvoleno. To byla moje zpráva o celkové činnosti v roce 1956 jako jednatele. Žádám členstvo aby k této zprávě v době diskuse podalo svoje připomínky nebo případné protesty, protože jedině tak lze možno věci pomoct a celou činnost zaktivizovat a oprostit od nedostatků.
Zapsal J.Trávníček jednatel
11.12.1956 v 07:12 Hort Petr