Fulgur Battman,spol. s r.o.Fulgur


Historie
Současnost
Výbor
Rozpis zápasů
Rozpis zápasů dorost
Rozpis zápasů žáci
Profily hráčů
Profily hráčů 35+
Profily hráčů dorost
Profily hráčů žáci
Komentáře
Komentáře 35+
Komentáře dorost
Komentáře žáci
Tabulka soutěže
Tabulka dorost
Tabulka žáci
Nejlepší střelci
Nejlepší střelci dorost
Nejlepší střelci žáci
Fotogalerie
Akce
 
První schůze dne 16.ledna 1955
První schůze sportovního oddílu „Sokol Pačlavice“ byla svolána na 16. ledna do místnosti na Kratochvíli za poměrně menší účasti. Tato schůze byla svolána na příkaz výboru Sokola jelíkož ten zjistil, že nastává jakási zimní stagnace v organizaci a hlavně ve sportovním oddíle .

Tato schůze musí být signálem v další nové činnosti v r. 1955 jelikož jeho sezóna se začne rychle přibližovat a s ní nám budou vyplívat nové a snad nejtěžší úkoly , to je spartakiáda a vůbec celá existence jak samotného Sokola v Pačlaviících tak i jeho fotbalového oddílu, proto se musí všichni členové oddílu zapojit naplno nechtějí-li aby celá naše tělovýchova a sport v Pačlavicích zůstali úplně zapomenuty. Průběh schůze konané dne 16. ledna byl dosti hodnotný.
Za 1) Byl dán návrh předsedy oddílu br.Fr.Mlejnka aby byla funkce hospodáře Fr. Foltýna odňata a dočasně svěřena Mirkovi Voznicovi.
Za 2) Pátík Miroslav dal příslib o vyřízení dopravy na zájezdy či mistrovství oddílu s JZD Pornice, kde tuto věc projedná.
Za 3) Dohoda aby kapitán mužstva zodpovídal za výkon a kázeň při zápasech
Za 4) Pátík Miroslav byl zvolen kapitánem oddílu
Za 5) Pátík Mir.a Kunovský Rost. byli pověřeni zajištěním nových branek
Za 6) Jelikož oddíl nemá žádného spojení s okresním vedením sekce kopané, byli pověřeni Lechner Drahoš a Bortl Václav aby osobně navštívili toto vedení a zjistili tuto příčinu, aby byla sjednána náprava.
Za 7) Skříňka tato nebyla dostatečně zajištěna
Za 8) Byl dán návrh aby věc s Ladislavem Poštolkou ohledně stavby na cvičišti byla vyřízena co nejdříve, tuto má na starosti Pátík M.
16.01.1955 v 21:58 Hort Petr