Stavebniny SuchomelZdražil Stanislav


Historie
Současnost
Výbor
Rozpis zápasů
Rozpis zápasů dorost
Rozpis zápasů žáci
Profily hráčů
Profily hráčů 35+
Profily hráčů dorost
Profily hráčů žáci
Komentáře
Komentáře 35+
Komentáře dorost
Komentáře žáci
Tabulka soutěže
Tabulka dorost
Tabulka žáci
Nejlepší střelci
Nejlepší střelci dorost
Nejlepší střelci žáci
Fotogalerie
Akce
 
Projev Trávníčka Pavla na valné hromadě TJ Sokola dne 16.11.2003
Valná hromada TJ Sokol Pačlavice dne 16.11.2003

Zpráva předsedy TJ Sokol Pačlavice za rok 2003

Vážení hosté, vážení sportovní přátelé,

Zhruba před rokem jsme zde na Valné hromadě bilancovali naši práci a nezdá se ani možné, že jsme zase o rok starší, protože uběhl další sportovní rok. Pokud jej mám hodnotit svým pohledem, protože z pohledu sportovních výkonů a další činností byl zhodnocen vedoucím oddílu kopané a hospodářem, mohu říci, že byl vcelku velice úspěšný a čeho si nejvíc vážín je práce s našini nejmenšími a vznik družstva žáků a dále, že se do činnosti zapojuje stále větší část členské zákdadny a z toho pohledu musím i letos opět konstatovat, že nemám žádné obavy o nejbližší budoucnost TJ Sokol v Pačlavicích.
Vzpomeňme akce od počátku roku :
- společné ostatky s PO
- poskytování občerstvení při fotbalových zápasech
- nohejbalový turnaj
- fotbalové zápasy za povzbuzování FAN klubu o postup do III. Třídy
- tumaj ve stolním tenise
- tunaj veteránů
- vznik žákovského družstva
- fotbalové zápasy ve III. Třídě
- turnaj svobodní-ženatí
- spousta brigádnických hodin na sportovišti, úprava prodejní místnosti, úpravy a lajnování hřiště, tenisového kurtu, kdy se na naší sokolské zahradě pohybovalo spoustu nadšených lidí, což hovoří za vše

Co se týče financování, musím říci, že se nám poměrně dařilo. A dovolte mi abych z tohoto místa poděkoval starostovi obce Karlu Novákovi za vstřícný přístup. Dále hospodáři za sehnání sponzorů a v neposledni řadě skupině našich členů v čele s paní Mirkou Soldánovou, kteří svou činností při poskytování občerstvení přínášejí rovněž určité nemalé fínanční částky do společné pokladny.
Byl vytvořen dobrý základ reprezentace mimo okres Kroměříž a na okrese Vyškov byla dána naše obec do podvědomí všech, protože svými výkony mužstvo, přihlášené do IV třídy šokovalo, ale hlavně si drželo svoji dobrou pověst i po postupu do III třidy o čemž hovoři výsledky a přezimování na 1 místě tabulky. Dobré myšlenky, které zde na Valné hromadě zazněly, byly přeneseny do života a toho si nesmímě vážím. Vážím si také přístupy hráčů, kteří vytvořili dobrý kolektiv na hřišti, ale i mimo hřiště, kdy se podílí pracovně i účastí na akcích celé TJ, čemuž tak v minulosti nebylo. Vzpomínám, kdy hráči přišli jen na zápas, tento odflákli, ale práce zůstala jenna úzké skupině činovníků. Vážím se zejména těch, kteří se pustili do práce s mladými žáky, je to práce zdlouhavá a vyžaduje mnoho trpělivosti. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat vedoucím oddílů kopané panu Františku Přibilíkovi, trenérům panu Lad. Keršnerovi panu M. Voznicovi panu L. Obručovi a panu J. Tylšerovi. ing. Lad.Keršnerovi, Jiřímu Soldánovi, paní Mirce Soldánové a celé její skupině.Dále chci poděkovat Martinu Trávníčkovi, Michalu Trávničkovi a panu Hortovi a jeho skupině při mediálním hodnocení jednotlivých utkání a také Fan-Klubu.
Jsme před závěrem roku 2003, čeká nás další práce v roce 2004 a již nyní víme, že ji za nás nikdo neudělá. Pokud si vše nepřipravíme sami a také to nebudeme realizovat, nebude se nic dít. Proto žádám z tohoto místa všechny členy i příznivce, aby ten nový rok byl naplněn ještě lepší prací, lepší hrou, aby jméno klubu Sokol Pačlavice mělo svůj zvuk. A přeji všem hráčům postup do okresního přeboru.
Dovolte abych závěrem všem poděkoval za práci, kterou jste obětovali na úkor volného
času a svých rodn, mé poděkování patří i paní Hanákové, která přispívá k tomu, aby naši hráči nastupovali k utkánun v čistých dresech a také Michalu, Zdeňkovi a Radkovi Trávníčkovým za sečení hřiště. Přeji Vám všem do Nového sportovního roku mnoho zdraví a úspěchů a k tomu provolávám sportovní NAZDAR.
29.11.2003 v 16:54 Hort Petr