Stavebniny SuchomelFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Výbor
Rozpis zápasů
Rozpis zápasů dorost
Rozpis zápasů žáci
Profily hráčů
Profily hráčů 35+
Profily hráčů dorost
Profily hráčů žáci
Komentáře
Komentáře 35+
Komentáře dorost
Komentáře žáci
Tabulka soutěže
Tabulka dorost
Tabulka žáci
Nejlepší střelci
Nejlepší střelci dorost
Nejlepší střelci žáci
Fotogalerie
Akce
 
Zpráva pana Soldána ze schůze fotbalového oddílu Sokol Pačlavice dne 16.11.2003
2. a 4. ledna jsme pokáceli topoly na hřišti. Této brigády se zúčastnilo 16 lidí.
3. ledna proběhla přestavba bufetu a sešli se 4 členové.
4. ledna proběhl už pátý ročník turnaje ve stolním tenise, kterého se zúčastnili muži i ženy. Posezení na závěr se povedlo a účast je rok od roku větší.

1. března jsem se zúčastnili Ostatků a do průvodu se zapojilo 27 masek. Kdo by se chtěl podívat, může si půjčit kazetu, kterou natáčel kameraman Sokola - Pepa.
8. března jsme uklízeli šatny před začátkem sezóny v počtu 4 členů.
22. března pořezal Svaťa Vašíček ořechy u hřiště a redakce ve složení Doktor – Martin a Michal Trávníčkovi sami pohrabali listí po topolech.
29. března jsme vykopali dvě lavičky a místo nich zabetonovali nové střídačky. Prací se zúčastnilo 6 členů. Ještě v ten den Víťa Lasovský nastříkal nápisy jak na střídačky, tak na dveře od WC a to ve dvou jazycích, pro případné návštěvy z ciziny. Kdyby někdo věděl o dalším nápise, který chybí, ať se obrátí na Víťu.
9. května proběhl sběr železa. O výdělek jsme se podělili s hasiči. Naplnili jsem dva kontejnery. Práce byla na celý den, protože železa bylo opravdu hodně a do kontejnerů se muselo doslova skládat. O sběr se zasloužili: Z. Juřík, Z. Obruča. P. Vdoleček, V. Lasovský, J. Soldán a velitelem vozu i směny byl P. Čech.
24. května byly zasazeny do mezery po vykácených topolech borovičky. Sázeli: pan P. Trávníček st. a F. Přibylík se svou chotí.
30. května jsem pokáceli máj a nutno říci, že i na tuto akci chodí rok od roku více lidí.
31. května parta žíznivých – po večerním kácení – ve složení: L. Obruča, M. Havelka a
J. Soldán sundali starou velkou síť za brankou a nasadili novou. Mezitím stačili hasit svou žízeň.
6. června oslavil náš člen a hlavní pomezní Svaťa Vašíček 35 let.
14. června jsme oslavili na hřišti sportem a zábavou postup do vyšší třídy. Proběhly zde soutěže a byli oceněni jak hráči tak i fanoušci. Celý den měl výbornou atmosféru a to i díky 12 vypitým bečkám, 20 kg zkonzumovaných makrel, klobás a prasete, které jako obvykle zajistil pan P. Trávníček a opekl pan P. Vdoleček. Kdo by chtěl oslavu vidět, může si opět půjčit videokazetu nebo DVD.
28. června se uskutečnil táborák a soutěže pro děti. Přišlo jich 110. Pomáhali i členové Sokola.
19. července se na kurt navezl zbytek písku, pomáhalo 10 členů.
16. srpna se uskutečnil 4. ročník turnaje v nohejbale o Pohár starosty obce a to za účasti 8 mužstev. K tomuto musím dodat, že ho vyhrálo již po třetí družstvo Mlátiček, a proto pohár již zůstane v jejich držení. Pro veřejnost bude stále vystaven v místním hostinci u Oldy.
22. října pan F. Přibylík st. s vnuky sundali starý plot a zastříhali stromky. Další brigádníci nasadili 28. 10. nový.
8. listopadu jsme se turnajem v malé kopané, za účasti 25 hráčů a fanoušků, rozloučili s podzimní částí sezóny. Jako vždy bylo zajištěno dobré občerstvení - klobásy, pivo, víno, selátko, které opět zajistil pan P. Trávníček a opět opekl pan P. Vdoleček.
Dále bych chtěl poděkovat panu J. Kocourkovi, který nám svařil branky na malou kopanou, S. Vašíčkovi a panu Dostálkovi za válení hřiště. Zdeňovi Pučanovi a panu Hortovi za zajišťování reklamních předmětů, panu Z. Trávníčkovi st., Radkovi Trávníčkovi, Michalovi Trávníčkovi a Z. Juříkovi za sečení hřiště, Jendovi Lejskovi za terénní úpravy kolem WC a všem, kteří pak provedli samotnou betonáž, Peťovi Jarošovi za vybudování odpadů a ještě jednou P. Hortovi, který se stará o naše krásné internetové stránky. Martinovi a Michalovi Trávníčkovým a všem, kdo jim pomáhají se zápisy z fotbalových utkání a vedení naší kroniky. Těm všem ještě jednou děkuji.
Dále musím podotknout, že je i co vylepšovat. Například hřiště před zápasy chystají jedni a ti samí. Na sítě si sice Libor Dopita nenechá sáhnout, ale ostatní chystání a sundávání sítí po zápase je problém. Také úklid šaten a ostatních prostor je jen na pár lidech. Příští rok plánujeme přestavbu sprch, navezení nové vrstvy na kurt, počítáme i s rozšířením dětského hřiště. Proto by bylo dobré, aby každý pomohl jak může. Iniciativě se meze nekladou, budou potřeba svařit houpačky, udělat koš na košíkovou a spoustu dalších věcí.
A na závěr mi dovolte, abych ocenil naše nejlepší a věrné diváky, kteří chodí na fotbal jak doma, tak ve velkém počtu jezdí i na zápasy ven a dělají výbornou atmosféru na hřišti i v autobuse.
Doufám, že tato atmosféra dlouho vydrží, protože je vidět, že se zájem pomalu přenáší i na naše děti.
Zvlášť velký dík patří panu Vladimíru. Keršnerovi st. a Mirovi Voznicovi za obnovení žákovské kopané.

Díky všem, fotbalu zdar a Pačlavicím zvlášť!
21.11.2003 v 07:18 Hort Petr