Stavebniny SuchomelFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
    Fotogalerie - JZD


Pohled na budovu Agrodružstva Morkovice v Pačlavicích po úpravě křižovatky panem Lejskem s jeho UDS - 26.7.2004 Kovárna a přistavené sklenářství foto z r.2004 Stará kovárrna v Pivovaře, funkční od roku 1950-1970, foto z roku 1984 Zdeněk Havelka nabízí své služby paní Kopečné Josefě, v pozadí levá část dílen a správní budova, foto 1984
Dílny JZD, foto r.1984 Pila JZD postavená roku 1969 Budova JZD - 1984 Pan Šádek a Franta Pospíšil st.před starou kovárnou v Pivovaře r.1978
Brigádníci JZD r.19?? Správní budova JZD postavená r.1973 Pan Vdoleček a ..r.1972 Váha v JZD a její ochranka r.1972
Stavba administrativní budovy JZD r.1972 Zaměstnanci JZD r.1964 Zaměstnanci kravína r.1964 s družebními vojáky Ze zájezdu JZD r.1962
Zájezd na Orlickou přehradu r.1962 Zájezd JZD na Macochu Výkrmna vepřů postavena r.1957 Prcovníci JZD
Zájezd JZD Zájezd JZD Zájezd JZD Zájezd družstevníků r.1954
Podzimní orba pan Cigánek Josef roku 1954 Kravín postaven r.1954 Družstevnice na zájezdu r.1954 A jede se na zemáky, paní.Pekárková Františka a Soldánová Štěpánka roku 1954
První dožatá r.1950 První zámečnická dílna JZD v Pivovaře přebraná r.1950 První kravín,na Ovčárně,zabrán do JZD r.1950 Sýpka JZD přebraná v r.1950
A tak se sklízelo před příchodem techniky