L-StamStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Promítání starých i nových foto p.Hortem 27.2.2009
Je páteční podvečer 27.2.2009 a občané z Pačlavic se scházejí, aby stejně jako loni v příjemném prostředí kulturního domu poseděli a zhlédli při malém občerstvení staré i novější fotografie, zobrazující společenský život v obci.

Ani ti, co přišli dříve, se nenudili.  Mohli se podívat na část filmu, věnovaného vzpomínce na Otu Kříže, významného rodáka z Pačlavic, který byl v roce  1872-1874 účastníkem výpravy Tegetthof k severnímu pólu.


Promítací večer zahájila paní  Dopitová. V úvodu poděkovala panu Hortovi za jeho ochotu a obětavost, s jakou se již podruhé této akce ujal. Když vše v 18:00 hod. začalo, nikdo z přítomných, netušil, jak čas věnovaný prohlížení fotografií rychle uteče. Zásluhou paní Poláškové a pana Vašíčka se podařilo rozpoznat některé méně známé tváře, zejména z těch starších fotografií. Ve 21:40 hod. se akce chýlila k závěru. Z reakcí účastníků, rozcházejících se do svých domovů, bylo možné vyčíst, že se večer opět vydařil. Je na nás všech, jestli se tato neobvyklá aktivita stane v Pačlavicích tradicí.


                                                                                                                                          Hana Hortová

22.03.2009 v 17:29 Hortová Hana