Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Domov důchodců a ústav sociální péče
Dbejme, aby nám stáří nedělalo
vrásky také na duši, když je dělá na tváři.
Michel de Montaigne

Klášter - domov důchodců aůstav sociální péčePříchod člověka do domova důchodců je hraničním krokem, který je ve většině případů vnímán negativně. Je to do určité míry stresová situace pro každého, spojená s pocitem nejistoty a nedůvěry. Člověk přichází z důvěrně známého prostředí, ve kterém mnohdy prožil většinu života, do prostředí zcela neznámého, mezi cizí lidi, kterým nedůvěřuje a které si vlastně nepřál poznat. Poslání domova vymezuje zřizovací listina. Je určen především pro staré občany, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči a pro ty, kteří nepotřebují péči nemocniční, ale v domácí péči je jejich situace neřešitelná. Neumí, nebo nemohou se o sebe postarat sami, nebo neumí se o ně postarat někdo z blízkých. Do našeho zařízení lze umístit i obyvatele na přechodný pobyt. Jedná se o pobyt časově omezený např. na dobu, kdy osoba, která o osobu pečuje, musí do nemocnice, či odjíždí na dovolenou. Rovněž zajišťujeme i pobyt denní, kdy klient ráno přijíždí a odpoledne se vrací zpět do rodiny. Obyvatelé bydlí ve dvou a třílůžkových pokojích, mají možnost doplnit si pokoje drobnými předměty a obrázky, které si přinesou z domova. Komplexní sociální péči poskytuje kolektiv pracovníků v sociální péči, o zdravotní stránku klientů pečují zdravotní sestry. Všichni se starají o pohodlí, hygienu, zdraví, rehabilitaci a kulturní činnost. Sociální pracovnice pomáhá obyvatelům při jednání s úřady, či při vyřizování ostatních záležitostí. Dvakrát týdně provádí nákup sladkostí, ovoce, či hygienických potřeb, dle přání obyvatel. Pomáhá při nákupu ošacení. Jedenkrát za čtrnáct dnů navštěvuje domov kadeřnice. Věřící mohou navštěvovat kostel, pokud jim to zdravotní stav dovolí, jinak je navštěvuje pan farář přímo na oddělení. Obyvatelé se účastní společenských, kulturních a sportovních akcí. Pořádají se zájezdy na přání klientů. Půjčujeme knihy v místní knihovně, podle zájmu čtenářů. Zajišťujeme oslavy narozenin a životních jubileí. I když budete žít v domově důchodců, kdykoliv můžete jít na procházku, strávit víkend či dovolenou u svých blízkých. Pokud Váš zdravotní stav nedovolí, mohou Vaši příbuzní, známí a blízcí kterýkoliv den přijít na návštěvu. Víme, že není lehké se rozhodnout pro život v domově důchodců jen na základě stručných informací a několika obrázků. Zveme Vás proto k návštěvě našeho domova. Přijetí do domova předchází podání žádosti o přijetí. Zájemci si potřebné formuláře mohou vyzvednout u sociální pracovnice našeho domova, která jim v případě zájmu podá další informace. Domov důchodců 768 33 Pačlavice telefon – 573372035, 573372012 e-mail – OUSS.Paclavice@quick.cz Ústav sociální péče Pačlavice Zařízení poskytuje služby mentálně retardovaným ženám. v Ubytování ve vícelůžkových pokojích, v kulturní, sportovní a společenské vyžití, v stravování, v péči výchovnou a vzdělávací v péči zdravotní v pracovní činnost Závěr: Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří zde pracovali a pracují. Oceněním naší práce je spokojený obyvatel. A na závěr jedno přání: Naučit okolí brát staré a postižené občany umístěné v našich zařízeních jako rovnoprávné členy společnosti, poněvadž stáří je dovršení lidského života. vedoucí zařízení
28.07.2003 v 06:01 Hort Petr