PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Námořníkův hrob v severní ledovém oceánu
Začátkem listopadu kolem dušiček zvláště vzpomínáme na své zemřelé a padlé. Bohužel jsou také lidé, kteří nemají žádný hrob a nebo ho mají v daleké cizině.


Na Wilczekově ostrově v souostroví Země Františka Josefa se například nachází hrob rakouského námořníka. Leží přímo na strmém svahu v těžko přístupné skalní puklině a sestává z dřevěného ohoblovaného kříže s mosaznou tabulkou na níž stojí: „ Zde odpočívá Otto Kříž, strojník rakouské expedice k severnímu pólu, zemřel dne 16. března 1874 na palubě Admirála Tegetthoffa ve věku 29 let, odpočívej v pokoji“


 


Zde pochovaný byl příslušníkem polární expedice, která pod velením Carla Weyprechta a Julia Payera  v letech 1872 až 1874 objevila souostroví „Zemi Františka Josefa“ v severním ledovém oceánu východně od Špicberků. Země Františka Josefa sestává z téměř 60 ostrovů o ploše 19.700km2. Téměř všechny ostrovy jsou ledem pokryté náhorní plošiny v průměrné výšce 300 m. Souostroví objevené a pojmenované v roce 1874 rakouskou polární expedicí  bylo v roce 1928 prohlášeno za teritorium Sovětského svazu. Na Krenkelově stanici, zřízené v roce 1957 žije nyní 35 vědců zabývajících se meteorologickým pozorováním, výzkumem ionosféry a magnetosféry.


 


Otto Kříž se narodil 12. června 1845 v Pačlavicích na Moravě. Jeho otec byl lékařem (ranhojičem) knížete Waldburga v Salzburgu. Zde prožil svoje dětství (v Pačlavicích*). Velmi brzy se projevil u Kříže  jeho zvláštní talent pro mechaniku. Po ukončení reálky (v Kroměříži*) přišel do Vídně, kde ve 14 letech vstoupil do učení ve strojírenském podniku. Složil s velkým úspěchem veškeré zkoušky a prohluboval si svoje teoretické vědomosti studiem v nedělních školách. Vojenskou službu nastoupil u válečného námořnictva. Sloužil na válečných lodích GEMSE, KERK a POLA. Jakmile v roce 1871 uslyšel o připravované polární expedici, dobrovolně se přihlásil a byl přijat a pověřen technickými záležitostmi výpravy. Parní stroj expediční lodi Admirál Tegetthoff byl vyroben ve strojírenském podniku Stabilimento Technico v Terstu, Kříž převzal jeho transport a instalaci na loď, která se stavěla v Geestnmünde u Bremerhavenu.


 


13. června vyplula loď rakousko-uherské expedice k severnímu pólu. Pro Ottu Kříže  to měla být poslední námořní plavba. 16. března zemřel Otto Kříž ve 4 hodiny odpoledne po 14 denním bezvědomí. Trpěl plícní tuberkulosou k tomu se přidala střevní tuberkulosa a kurděje a přese všechnu snahu lodního lékaře dr. Kepese jej zachránit, vedla tato onemocnění k smrti.


 


Stal se jedinou obětí této strastiplné polární expedice. Jest potěšitelné, že jeho hrob ještě dnes existuje.


 


Prof. Dieter Winkler


 


Příspěvek zaslal Ing.Hladký Jaromír (26.5.2008)


Opraveno datum narození z 13.6.1844 na správné 12.6.1845

26.05.2008 v 07:37 Hort Petr