PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Vítání občánků v Pačlavicích
V sobotu 26.4.2008 se v Pačlavicích uskutečnilo slavnostní vítání dětí do života . Vítání se zúčastnily dvě děti spolu se svými rodiči, kterým osud dopřál nesmírného štěstí, narození krásného a zdravého děťátka.O kulturní program se postaraly děti ze Základní školy v Morkovicích pod vedením


Mgr. Jitky Kyasové a Hanky Michové. Uvítacího projevu se ujali členové kulturního


výboru včele se starostou obce Pavlem Čechem, který děti přivítal do obce.


Dětem byl předán malý dárek a rodičům pamětní listy. Na závěr všechny pan Petr Hort


vyfotografoval u kolébky, aby měli na tento den milou vzpomínku .


       Poděkování patří všem přítomným rodičům, členům kulturního výboru a ostatním


zúčastněným.


 


 


                                                                                           Kulturní výbor v Pačlavicích


 

30.04.2008 v 15:39 Hort Petr