Fulgur Battman,spol. s r.o.Fulgur


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Promítání fotografií ze života Pačlavic
„To je Mirek Voznica! Ale ne ten, to je Horák, běž s tím ještě kousek doleva, nebo vlastně dolů doprava, no, to je on!“ A tamto je přece Božka s Trávníčkovou! Přibliž je! To je bývalá mlíkárna a vedle byla konírna. Ale ne, naopak, první byla konírna a vedle mlíkárna!“

Asi v tomto duchu se 8.3.2008 neslo sobotní odpoledne a večer na „kulturáku“ v Pačlavicích. Lufťák z Brna Petr Hort zde promítal fotografie Pačlavic a jejich obyvatel z dob dávno minulých až po současnost. Podařilo se mu je nashromáždit různým způsobem, zapůjčením od místních občanů i z okolních obcí, či z dostupných kronik. Všechny pracně oskenoval a uložil do počítače. Dnes je mohli zhlédnout a komentovat všichni, kdo se před 18:00 h vyzuli ze svých domácích bačkor a přišli se společně pobavit a také se něco dovědět. Sál kulturního domu se brzy zaplnil, přišli diváci všech věkových skupin.


Nejstarší záběry pocházely dokonce z osmdesátých let 19. století, nejnovější z počátku letošního roku. Ostatky, výlety, hasičské soutěže, ochotnické divadlo, škola, tím vším Pačlavice kdysi žily a až na  výjimky žijí dodnes. Jak probíhala výstavba kanalizace, kulturního domu, kolik zde bylo hospod a jak se jmenovaly, obydlí, která už tu nestojí a byla vystřídána novými, jak se měnila tvář Pačlavic, to všechno bylo k vidění. Také rodný dům slavného rodáka Oty Kříže, který už dnes bohužel na svém místě nestojí. Jen pomník pod kostelem připomíná jeho památku.


„Toto je fotka z roku 1889, poznává se na ní někdo?“  „Jo, tamto bude asi Čenda!“ Smíchem dávají všichni najevo, že se dobře baví. Jinak by tu také nevydrželi tak dlouho. Je  21:45 hod. Závěrečný potlesk, poděkování organizátorům i divákům. Ještě vrátit skleničky od vína či piva, kelímky od kávy hodit do koše a všichni se mohou spokojeni, po příjemně stráveném večeru, rozejít do svých domovů.


 


                                                                                    Hana Hortová

10.03.2008 v 20:42 Hortová Hana