Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
OBEC PAČLAVICE
Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice
ICO: 00287580
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007


OBEC PAČLAVICE


Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice


ICO: 00287580


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007


zpracovaná na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informace (§ 18, odst. 1, písmo a) :


V průbehu roku 2007 Obec Pačlavice nepřijala žádnou písemnou ani ústní žádost o poskytnutí informace dle tohoto zákona.


2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18, odst. 1, písm.b) : O


3. Opis podstatných cástí každého rozsudku soudu (§ 18, odst.1, písm.c): O


4. Výsledky rízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádení osobních údajů (§ 18, odst.1, písmo d) : O


5. Další informace vztahující se k uplatnování tohoto zákona (§ 18, odst. 1, písmo e): O


V Pačlavicích dne 11.1.2008


Zpracovala: Procházková Alena


Paclavice 185 PSČ 768 34


Pavel Čech  starosta

21.01.2008 v 22:52 Hort Petr