Fulgur Battman,spol. s r.o.Fulgur


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Kulturní výbor
Jistě si mnoho občanů vzpomene ,že v minulosti v našich obcích pracoval
Sbor pro občanské záležitosti , který měl bohatou činnost a mnoho dobrovolných členů. V roce 1991 byl tento spolek nucen ukončit svou činnost.


       V letošním roce za podpory všech členů zastupitelstva vznikl kulturní výbor,


který by se svou činností chtěl přiblížit bývalému Sboru pro občanské záležitosti.


Předseda kulturního výboru: Dopitová Olga


Členové výboru: Jitka Kyasová , Jiří Soldán, Martina Dopitová, Staňková Pavlína,


                            Polášková Vlasta, Michová Hana, Navrátilová Bronislava.


Pokusili jsme se obnovit přání jubilantům v místním rozhlase a to vždy poslední


středu v měsíci.


Plánujeme vítání občánků , první vítání je naplánováno na 31.3.2007  kde uvítáme


Děti narozené v roce 2006 a děti narozené v letošním roce.


Dále bychom chtěli uspořádat program k Svátku matek, loučení dětí z MŠ a vítání


žáků do 1. třídy, besedu s důchodci atd.


Rádi mezi sebou uvítáme dobrovolníky z řad občanů , kteří by nám v této činnosti


Pomohli třeba i dobrým nápadem. 


 


                                                                              Dopitová Olga


                                                                              Předseda kulturního výboru


  


 


Rozhlasové přání únorovým jubilantům


 


     Přání posíláme panu Františku Mariánkovi z Pačlavic , který oslavil 4. února


     významné jubileum 85 let.


 


     Před 75. lety 16. února se narodil pan Karel Deneš ze Lhoty.


 


     Do řad osmdesátníků vstoupila dne 17. února paní Libuše Cikánková z Pačlavic.


 


     27.února řady osmdesátníků rozšířila také paní Ludmila Foltýnová z Pačlavic.


 


    Čas letí jako zběsilý a do tváří modrost vrývá.


    Mnoho v životě jste prožili, ale spousta krásného


     prožít Vám ještě zbývá.


     Proto zdraví mnoho přejeme,


     štěstí nechť neopouští Vás.


     Písničku po vlnách Vám pošleme


      a příští rok Vám popřejeme zas.


 


 


         Všechno nejlepší přeje Obecní zastupitelstvo a Kulturní výbor v Pačlavicích.


 


         K přání posíláme již zmiňovanou hudební gratulaci.

14.03.2007 v 10:14 Hort Petr