L-StamStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Osobnost obce - Skoumal Aloys
SKOUMAL Aloys (* 19. 6. 1904 Pačlavice u Kroměříže, + 4. 7. 1988 Praha) - český překladatel a anglista

Aloys Skoumal patří k nejvýznamnějším postavám českého překladatelství - je málo osobností, jež by se pustily s takovou pečlivostí a zasvěceností do přetlumočení těch nejobtížnějších děl světového písemnictví - konkrétně Sternova Tristrama Shandyho, a hlavně Jamese Joyce (Odysseus, 1976). Skoumal vystudoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a v letech 1923-28 studoval na Univerzitě Karlově filosofii a anglistiku, přičemž na něho měl největší vliv profesor V. Mathesius. Pracoval pak v nakladatelství Melantrich a v pražské Univerzitní knihovně, na přelomu 20. a 30. let krátce působil v Olomouci a od poloviny 30. let do roku 1944 byl lektorem a redaktorem nakladatelství Melantrich, kterému se i během okupace podařilo zachovat důstojné postavení. Za války Skoumal propůjčoval své jméno k dílům z rasových důvodů perzekvovaného Erika A. Saudka. Velmi blízko měl v té době ke katolicky orientovaným autorům. Od října 1944 do května 1945 byl Skoumal internován na Hagiboru v Praze a v Klettendorfu. Po osvobození byl literárním ředitelem nakladatelství Vyšehrad. V letech 1947-50 byl vyslán jako kulturní přidělenec na čs. ambasádu v Londýně. Po svém odvolání působil nějakou dobu na ministerstvu informací a osvěty a v 50. letech pracoval v Univerzitní knihovně v Praze. Poté se věnoval cele překladatelské práci (často ve spolupráci se svou ženou Hanou Skoumalovou). Těžištěm Skoumalova zájmu byla anglosaská literatura, ale překládal i zásadní díla z němčiny (Robert Musil, Karl Kraus). Z Angličanů a Američanů je možné vedle výše uvedených zmínit Lawrence, Swifta, Kiplinga, Conrada, Shawa, Carrolla a řadu dalších. Skoumal vlastně položil fundament, na němž mohli pevně stanout další překladatelé z anglosaské literatury, jež patří v posledních desetiletích v Čechách k nejpřekládanějším a nejžádanějším: J. Škvorecký, František Vrba, J. Zábrana, Miroslav Jindra, Radoslav Nenadál, Martin Hilský, Jarmila Emmerová, Antonín Přidal, Jaroslav Kořán, autor Dějin anglické literatury Zdeněk Stříbrný, Hana a Michael Žantovských a mnoho dalších.
24.07.1988 v 18:39 Hort Petr