PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Výroční zpráva za rok 2006
Zpracovaná na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informace (§ 18, odst. 1, písm. a) :


 


V průběhu roku 2006 Obec Pačlavice nepřijala žádnou písemnou ani ústní žádost o poskytnutí informace dle tohoto zákona.   1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18, odst. 1, písm.b) : 0 

  2. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18, odst.1, písm.c): 0 

  3. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů (§ 18, odst.1, písm. d) : 0 

  4. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§ 18, odst. 1, písm. e): 0 

 


V Pačlavicích dne 15.1.2007


Zpracovala: Procházková Alena


 


                                                                                         ..…………………          


                                                                                               Pavel Čech    starosta                               

13.02.2007 v 10:31 Hort Petr