Porčův mlýnL-Stam


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004
Zpracovaná na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informace (§ 18, odst. 1, písm. a) :  V průběhu roku 2004 Obec Pačlavice nepřijala žádnou písemnou ani ústní žádost o poskytnutí informace dle tohoto zákona. 

  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18, odst. 1, písm.b) : 0 

  3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18, odst.1, písm.c): 0 

  4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů (§ 18, odst.1, písm. d) : 0 

  5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§ 18, odst. 1, písm. e): 0

V Pačlavicích dne 15.2.2005


Zpracovala: Procházková Alena


                                                                                         ..…………………          


                                                                                               Karel Novák - starosta

   
23.03.2005 v 14:49 Hort Petr