L-StamStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 25.11.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 25.11.2004
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.02 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluvena Mgr. Kyasová
Ověřovatelé zápisu: p. Dopitová Olina a p. Trávníček Zdeněk

Starosta Karel Novák- jednohlasně odsouhlaseni Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť - jednohlasně odsouhlaseno Program: 1. Schválení smlouvy o nájmu a provozu s JMP, a.s. 2. Schválení smlouvy o pronájmu pozemků Agrodružstvu Morkovice 3. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/03 o příspěvku na částečnou úhradu neinvest. nákladů MŠ Pornice 4. Diskuze 5. Usnesení 6. Závěr Starosta dává návrh o doplnění nového bodu programu: Žádost TJ SOKOL Pačlavice o mimořádný finanční příspěvek - zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo rozšíření programu - program byl jednohlasně schválen 1. Schválení smlouvy o nájmu a provozu s JMP, a.s. Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem smlouvy o nájmu a provozu s JMP, a.s. Oproti minulé smlouvě nám smlouva zajišťuje každoročně příjem, a to rozdíl mezi nájemným a provozem a údržbou plynovodu, který je závislý na množství odběru plynu. 2. Schválení smlouvy o pronájmu pozemků Agrodružstvu Morkovice - pronájem obecních pozemků v kú Pačlavice, Lhota, Pornice dosud užívaných Agrodružstvem Morkovice na dobu 10 let (varianta C). - zastupitelstvo jednohlasně schvaluje pronájem pozemků 3. Zrušení ob.záv.vyhlášky č.2/03 o příspěvku na částečnou úhradu neinvest. nákladů MŠ Pornice - dle nového školského zákona je od 1.1.2005 výběr příspěvku a jeho výše v kompetenci ředitelů MŠ, děti předškolního věku neplatí. Z tohoto důvodu se ruší výše uvedená vyhláška. - zastupitelstvo obce jednohlasně zrušilo ob.záv.vyhlášku č. 2/03 4. Žádost TJ SOKOL Pačlavice o finanční příspěvek - TJ SOKOL Pačlavice žádá o fin.příspěvek na nákup materiálu pro rozvod vody na hřišti ve výši 21.000,- Kč - zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo výši příspěvku Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 25.11.2004 Zastupitelstvo obce schvaluje: - Smlouvu o nájmu a provozu s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. - smlouvu o pronájmu pozemků Agrodružstvu Morkovice na dobu 10 let - Dotaci TJ SOKOL Pačlavice ve výši 21.000,- Kč na nákup materiálu pro rozvod vody v areálu hřiště Zastupitelstvo obce ruší: - obecně závaznou vyhlášku č. 2/03 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Pornice


Karel Novák starosta        Pavel Čech místostarosta


Ověřovatelé zápisu: Olina Dopitová a Zdeněk Trávníček


Zapsala: Procházková Alena

30.11.2004 v 16:38 Hort Petr