PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 24.9.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 24.9.2004

Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.07 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce

Starosta Karel NovákOvěřovatelé zápisu: p. Němcová Milena a p. Trávníček Zdeněk - jednohlasně odsouhlaseni Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť - jednohlasně odsouhlaseno Program: 1. Plnění rozpočtu obce do 31.8.2004 2. Schválení změn rozpočtu obce 3. Diskuze 4. Usnesení 5. Závěr - program byl jednohlasně schválen bez dalších změn a doplňků 1. Plnění rozpočtu obce do 31.8.2004 Mgr.Jitka Kyasová přednesla zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.8.2004 Příjmy: Rozpočet schválený – 6 530 000,- Kč Rozpočet upravený - 6 673 200,- Kč Skutečnost - 4 360 616,06 Kč Výdaje: Rozpočet schválený – 7 615 000,- Kč Rozpočet upravený - 7 807 200,- Kč Skutečnost - 4 542 381,56 Kč Stav k 31.8.2004 – 868 146,78 Kč 2. Úprava rozpočtu obce a) žádost p.Anny Frkalové o příspěvek na zakoupení multifunkčního vozíku pro zdravotně postiženého syna Zdeňka Frkala, Pačlavice 179 - zastupitelstvo jednohlasně schvaluje částku 30 875,- Kč b) dotace na opravu kostelních hodin v Pačlavicích - zastupitelstvo jednohlasně schvaluje částku 40 000,- Kč c) zvýšení zálohy pokladní hotovosti OÚ Pačlavice - jednohlasně odsouhlaseno 3. Diskuze Díry na místní komunikaci okolo ÚSP až k objektu družstva - při opravách místních komunikací, které se budou v Pačlavicích provádět v příštím roce, se komunikace opraví Dotaz na průjezd k poli Fr.Skláře přes obecní pozemek - při dodržení vzdálenosti od domu čp.11 může projet po pravé straně Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 24.9.2004 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - zprávu o plnění rozpočtu obce do 31.8.2004 Zastupitelstvo obce schvaluje: - příspěvek ve výši 30 875,- Kč na nákup multifunkčního vozíku pro Zdeňka Frkala, Pačlavice 179 - dotaci 40 000,- Kč farnímu úřadu v Pačlavicích na opravu věžních hodin na kostele v Pačlavicích - zvýšení pokladní zálohy obce Pačlavice na 8 000,- Kč - úpravy rozpočtu obce v roce 2004 ve znění, jak byly předloženy a jsou součástí usnesení zastupitelstva obce


Karel Novák starosta                Pavel Čech místostarosta


Ověřovatelé zápisu: Milena Němcová Trávníček Zdeněk


Zapsala: Procházková Alena

20.10.2004 v 14:14 Hort Petr