PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Plnění rozpočtu obce Pačlavice k 31.12.2003
Plnění rozpočtu obce Pačlavice k 31.12.2003

Starosta Karel NovákPříjmy_____________Rozpočet schv._ Rozpočet skut._ Skutečnost daň z příjmů FO ze záv.činn. 950000; 950000; 1 024 387.00 Kč daň z příjmů FO ze sam.činn. 150000; 150000; 230 314.00 Kč daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 60000; 60000; 66 238.00 Kč daň z příjmů práv.osob 1000000; 1000000; 1 143 987.00 Kč daň z přidané hodnoty 1500000; 1500000; 1 721 884.00 Kč správní poplatky 1000; 1000; 2 350.00 Kč popl.za vypouštění škodl. 3000; 3000; - Kč komunální odpad 160000; 160000; 141 700.00 Kč popl. ze psů 9000; 9000; 9 400.00 Kč popl. Za už.veř.prostranství 7000; 7000; 6 240.00 Kč daň z nemovitostí 950000; 950000; 902 082.00 Kč neinv.dotace z všeob.pokl.správy st.rozp. 0; 63000; 63 000.00 Kč neinv.dotace ze st.rozpočtu 47000; 47000; 47 106.00 Kč ost.neinvest.dotace ze st. rozpočtu 0; 40000; 40 000.00 Kč neinv.dotace od krajů 888000; 1006000; 1 006 000.00 Kč převody z ostatních vlastních fondů 0; 0; 1 000.63 Kč ost. převody vlastních fondů 25000; 25000; 0 Kč ost.inv. přijaté dotace ze st.rozpočtu 0; 300000; 300 000.00 Kč ost.investiční přijaté dotace od obcí 0; 100500; 100 588.00 Kč daňové příjmy 5750000; 6371500; 6 806 276.63 Kč pronájem pozemků 60000; 60000; 64 848.00 Kč prodej pozemků 0; 0; 13 120.00 Kč pronájem - rybník 2000; 2000; 2 500.00 Kč ost.nedaňové příjmy (veř.siln.doprava) 0; 85000; 85 254.00 Kč MŠ 0; 18000; 31 073.20 Kč Kulturní zařízení 8000; 8000; 7 684.00 Kč byt 9000; 9000; 9 132.00 Kč pohřebnictví 5000; 5000; 10 088.00 Kč pronájem nemovitostí,mov.věcí 12000; 12000; 12 066.00 Kč Sběr a svoz odpadu 0; 0; 46 271.00 Kč OÚ 34000; 34000; 63 952.38 Kč příjmy z úhrad vydobyv.prostoru 10000; 10000; 2.00 Kč nedaňové příjmy 161000; 264000; 361 010.48 Kč Příjmy celkem 5911000; 6635500; 7 167 287.11 Kč
31.12.2003 v 13:13 Hort Petr