Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Výbor
Fotogalerie
 
Myslivecké sdružení r.1977
Seznam členů MS Družba Pačlavice přijatých na ustavující schůzi 13. 3.1977 v Pačlavicích:
1. Kroutilík Josef ml.
2. Ing.Ševčík Jaromír
3. Horák Antonín

 4. Kostrůnek Karel


 5. Dopita Rudolf


 6. Hanáček Bobumil


 7. Mužík Milan


 8. Kapounek Jaroslav ml.


 9. Strnadel Bedřich


10. Božák Tomáš


11. Novák Richard


12. Dopita Otto ml.


13. Nováková Světla


14. hladký Jaroslav


15. Tesařík René


16. Handl Pavel


17. Petr Josef st.


18. Petr Jan


19. Zelinka František


20. Kapounek Jaroslav st.


21. Navrátil Josef


22. Růžička Jan


23. Najkr Alois


24. Mariánek Cyril


25. Drábek Jaroslav


26. Procházka František


27. Dopita Otto st.


28. Javorský Jan


29. Hanák Ludvík


30. Ing.Kočí Emil


31. Kroutilík Josef st.


32. RNDr.Perutík Radomír CSc


33. Lasovský Vladislav


34. Palisa Rudolf


35. Ptáček Miroslav


36. Petr Josef ml.


37. Dostál Bohumil


38. Petr Antonín


39. Ledvina Rostislav


40. Matašáková Maria


41. Frkal Josef


42. Janík Miroslav ml.


43. Frkal Josef


44. Procházka Vratislav


45. Korčák Miroslav


46. Formánek František


47. Janík Květoslav


48. Janík Miroslav st.


49. Frkal Jiří


50. Lechner Josef


51. Hanák Josef


52. Hanák Jiří


53. Pospíšil František


 


Výbor MS


předseda            - Ing.Ševčík Jaromír


místopředseda    - Hanáček Bohumil


hospodář mysl.   - Kostrůnek Karel


jednatel              - Božák Tomáš


hospodář finan.  - Hladký Jaroslav


členové výboru   - Handl Pavel


                            - Kapounek Jaroslav ml.               


 


Kontrolní a revizní komise


předseda              - Mužík Milan


členové                - Horák Antonín


                            - Rudolf Palisa


                           


Myslivecká stráž a vedoucí úseků


Horák Antonín                                                          


Lasovský Vladislav                                                   od   1. 8.1977


Kapounek Jaroslav ml.                                             


Zdeněk Frkal                                                             do 31. 7.1977


Hadl Pavel                                                                


 


Výměra honitby :


Zemědělská půda   1 250,25 ha


Lesní půda                 975,54 ha


Ostatní                          46,57 ha


Celkem                    2 272,36 ha


 


Přehled jakostních tříd a normovaného stavu zvěře:


Druh                                jakostní třída    počet ha    normov.stav        koeficiet produkce


Srnčí                                      II                  1000            100                            1,1


Zajíc                                      II                    950             270                           1,3


Zajíc                                     III                  1200             180                           1.0


Bažant                                  III                  1500             600                           1,2


Koroptev                              IV                  1200             180                           0,4


 


Plán plnění zvěře pro rok 1977 střeleno :


                    Plán                  Plnění                     %


Srnčí                42                     39                       98,2


Vysoká                                       3


Černá                                          3                    


Zajíc              140                     89                       63,5


Bažant           440                   426                      106 ,5


 


Odchyt zvěře za rok – zajíc, bažant :


Zajíc plán 40 ks, plnění 43 ks celkem Kč 7175.-.


Bažant, plnění 32 celkem Kč 1708.-


 


 


Dodávka zvěřiny – bažant, srnec :


Pro interlov 100 ks


Pro Jednotu 200 kg


Srnec 7 kg


Celkem 239 kg v ceně 4 891.- Kšs


 


Bylo vypuštěno 364 bažantích kuřat.

13.12.1977 v 19:04 Hort Petr