Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1955
Správa hřbitova odevzdána MNV v Pačlavicích, opis protokolu:
Protokol sepsaný dne 20. 2. 1955 na farním úřadě v Pačlavicích za účasti předsedy MNV Vašíčka Aloise, tajemníka MNV Vlastimila Dostála a faráře Alfonse Kresty o převzetí hřbitova do správy MNV v Pačlavicích.

Místní MNV v Pačlavicích přejímá do své správy nový i starý hřbitov, prostranství před starým hřbitovem a márnici, dále přebírá hřbitovní inventář, a sice: 2 máry, 3 prkna a 2 provazy. Dále byl převzat chronologický seznam osob pohřbených na hřbitově. Klenba na kapli Nejsv. Trojice začala po celé šířce kaple pukat. Oprava byla nutná. Zařídili ji 2 zedníci z kombinátu v Kroměříži tím, že na klenbu byly položeny železné pruty a byly zality cementem, aby shora držely klenbu pohromadě, a ze zahrady školní postaveny 2 opěrné pilíře, aby snad zdi nemohly uhnout. Práce provedena v červnu 1955. Náklad 6.065.70 Kčs. Na to státní subvence 5.000 Kčs a 1.065,70 Kčs zaplaceno z místních příjmů. Přitom opravena i Boží muka na cestě k Prasklicím a oprava zplacena z darů věřících. Socha P. Marie před radnicí po poslední opravě začala opadávat, zvláště v dolním podstavci. Oprava byla krajně nutná. Po delším jednání se státním památkovým úřadem navrženi k provedení opravy Antonín Zeithammer a Jan Redinger z Brna. Jejich rozpočet 5.600 Kčs, který byl pak ve skutečnosti hodně nižší. Oprava provedena v září 1955, zaplacena státním památkovým úřadem.
22.07.2003 v 13:19 Alfons Kresta,Hort Petr