Stavebniny SuchomelL-Stam


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1958
6. 3. 1958 odevzdány všechny matriční doklady, snubní protokoly, ohledací lístky zemřelých státnímu archivu v Uherském Hradišti.

Břidlicová krytina na kapli Nejsv. Trojice u farního kostela byla již časem sešlá a potřebovala každého roku obtížné opravy, proto bylo nutno poříditi novou krytinu plechem. Již v roce 1957 zakoupen potřebný plech za 1.709.90 Kčs a pokrytí provedeno v červnu 1958 okresním kombinátem z Kroměříže za obnos 5.634.35 Kčs. Plech i pokrytí celkem 7.344,25 Kčs , zaplaceno dary věřících. 9. října 1958 ve 3:20 hod. zesnul v Pánu sv. Otec Pius XII., který byl papežem od 2. března 1939. 28. října 1958 odpoledne byl v konklávě kardinálského sboru zvolen za viditelnou hlavu naší svaté církve, římskokatolické, kardinál Angelo Giuseppe Roncalli, patriarcha benátský, který po zvolení přijal jméno Jan XIII.
22.07.2003 v 13:22 Alfons Kresta,Hort Petr