Stavebniny SuchomelPorčův mlýn


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1962
26. 2. 1962 předány dvě dolní místnosti na faře v Pačlavicích bezplatně MNV v Pačlavicích na uskladnění materiálu CO. Sepsána o tom smlouva. Počátkem října 1962 natřeny plechy na věži kostelní a malé vížce kombinátu klempířského v Kroměříži obnosem 3.104 Kčs, obnos zaplacen sbírkou.

Zpustošení kaple na Jezírku o vánočním dnu 1962:
Na sv. Štěpána 1962 zjistil Antonín Šibl ze Lhoty, že kaplička na Jezírku je zpustošena. Zpráva se roznesla hned po celé farnosti. S bolestí byla slyšena. Patrně na Boží Narození v noci vnikli pachatelé do kaple, sochu P. Marie rozbili, i vázy i celou kapli zpustošili. Do kaple vnikli oknem, které uvolnili. Čin neslýchaný, když pomyslíme, s jakou úctou pohlížel věřící lid z Pačlavic a okolí k P. Marii na Jezírku, kolik lidí P. Maria tam vyslyšela a potěšila. P. Maria na Jezírku, ochránkyně našich farností. Jak smutného vděku se jí za to dostalo. Máme jedinou prosbu. Dobrotivá P. Maria. Odpusť a zůstaň naší dobrotivou matkou a ochránkyní, my láskou k tobě a opravdovým křesťanským životem chceme tuto urážku odčiňovati.
V neděli 6. ledna 1963 konána ve farním kostele smírná pobožnost – ráno promluva – odpros a slib. Odpoledne svatý růženec, sestry zapěly píseň k P. Marii.
22.07.2003 v 13:26 Alfons Kresta,Hort Petr