Stavebniny SuchomelL-Stam


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1963
V neděli 26. května nová socha Panny Marie ve slavnostním průvodu zanesena do kaple na Jezírko. Věřící se již těšili, účast veliká, průvod výjimečně povolen, hudba povolena nebyla, družičky nesly sochu na vyzdobených nosítkách.

U kapličky prostor faráře Alfonse Kresty. Odprošujeme P. Marii za urážku jí způsobenou, prosíme, by zůstala naší matkou a ochránkyní. Zapěna píseň „Buď Matkou Maria“, poté socha umístěna v kapličce. Sochu darovaly sestřičky, před léty byla socha přinesena přímo z Lurd. Oprava na faře. Již celá léta bylo vidno, že je nutná oprava komínů, obtížná oprava. Morkovice slíbily, ale pak odřekly, až opravu provedl okresní stavební podnik z Kroměříže, důkladné lešení pořízeno a všechny 3 komíny nad střechou nově postaveny. Obnos 4.880 Kčs zaplacen z farních prostředků. 3. června 1963 v 19:49 zesnul v Pánu sv. Otec Jan XXIII., který řídil církev od 28. října 1958. 21. června 1963 zvolen papežem milánský arcibiskup, kardinál Giovanni Battista Montini, který přijal jméno Pavel VI.
22.07.2003 v 13:27 Alfons Kresta,Hort Petr