Stavebniny SuchomelL-Stam


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1966
Ve svátek Hromnic sloužil poprvé mši sv. nový duchovní správce P. Vojtěch Zapletal, konzistorní rada a dosavadní farář v Kašavě. Narodil se v Ohrozimi u Prostějova, 19. 12. 1912, vysvěcen roku 1936. Jako farář působil ve Veselé u Rožnova 5 let, v Pavlovicích u Kojetína 15 let, v Kašavě 4 roky.

Pro špatné zdraví, ač velmi nerad, musel přesídlit z hor na rovinu.
Opravy:
1) Nový kříž na hřbitově z šedé žuly, velmi pěkný, posvěcen na Vše svaté, vlastně na Krista Krále, při dušičkovém průvodu na hřbitov. O opravení a též zaplacení se postaral ještě pan děkan Kresta.
2) Socha P. Marie u pošty restaurována akad. sochařem Janem Kahajem z Prahy (rodem z Němčic nad Hanou). Objevil autora sochy, dosud neznámého: Hans Forster fecit. Opravu hradí památkový úřad. Práce provedena v říjnu.
3) V listopadu opravena zídka, pilíře a trochu i farní průčelí z ulice. Oprava stála 2.030 Kč. Zaplacena farářem z našetřených kostelních peněz.
4) Kamenná podezdívka, příčina vlhnutí kostela, byla v červnu okopána a čeká na odbornou opravu.Práci vykonali farníci zdarma.
V tomto roce 3. září prelát Dr. František Cínek, můj příbuzný, pohřben 8. září za obrovské účasti kněžstva na hradě.
22.07.2003 v 13:29