Stavebniny SuchomelPorčův mlýn


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1968
Po lednu nastalo uvolnění politického i náboženského života. Povoleno konání náboženských průvodů. Po několika letech koná se slavnostním způsobem Božítělový průvod po vesnici v neděli po Božím Těle. Účast farníků veliká. Mají radost, že mohou veřejně vyznat víru.

První oltář je před Ústavem sociální péče, druhý u p.Hladkého, třetí u Přibylíků, čtvrtý u fary. Zakončení v kostele svátostním požehnáním.
Jsou obnoveny též tradiční poutě na Jezírko k P. Marii.
22.07.2003 v 13:34