Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1969
Na svátek Nejsv. Trojice konalo se slavnostním způsobem první přijímání školních dětí. Bylo jich celkem 8 z celé farnosti. K prvnímu sv. přijímání šly děti letos ve 3. ročníku. Většina rodičů přistoupila se svými dětmi ke stolu Páně.

Odpoledne se konal průvod ke kapli na Jezírku, kde se prvokanonikanti zasvětili P. Marii. Svátek božího těla oslavila farnost následující neděli průvodem s Nejsv. Svátostí po vesnici ke čtyřem oltářům. Účast veliká. Toho roku začaly přípravy k opravě farního kostela. Podle dispozic Památkové péče v Brně omítka zasažena vlhkostí musela být všechna seškrabána. Šlo to těžko, protože stará omítka byla z betonu. Práce se vykonaly brigádnicky. Farníci ochotně přicházeli až byla práce hotová. 16. října zemřel nejdůstojnější pan kapitální vikář Josef Glogar, představený arcidiecéze olomoucké. Vedl arcidiecezi 8 let. Na kostele vyvěšen smuteční prapor, při mši sv. vzpomenuto zesnulého. V tomto roce pořádal Čedok v Kroměříži vlakový zájezd do Říma. Jednoho zájezdu se zúčastnili také někteří farníci – bylo jich 8. Byli nadšeni tím, co viděli a prožili v Římě. Vzpomínali hlavně na audienci u sv. Otce ve velechrámu sv. Petra. Sv. Otec věnoval zvláštní pozornost z Československa. Ct. Sestra Bohdanka z Ústavu se sv. Otcem mluvila a dostala na památku medaili. 11. prosince žehnal světící biskup nejd. pan Stanislav Zela. Od roku 1947-48 byl kapitálním vikářem a pan arcibiskup Matorka jej jmenoval generálním vikářem. Jeho smrt vzpomenuta při mši svaté. Na 4. neděli adventní přistoupili farníci k vánočnímu sv. přijímání. Konána slavnost spolku farníků Ježíše, Marie a Josefa. Adorace po celý den. Na vánoce půlnoční mše svatá hojně navštívena.
22.07.2003 v 13:35