Stavebniny SuchomelL-Stam


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1970
V tomto roce začala oprava nynější fasády kostela. Odsekané spodní části zdi dokonale vyschlé byly nahozeny tenkou maltou z písku a vápna. Práci prováděli zedníci JZD v Pačlavicích.

Po dokončení této práce se stavělo lešení. Stavbu lešení prováděli 3 tesaři z Medlova a 3 domáci – p. Pešl, p. Neuman, p. Tichý. Při stavbě jim pomáhali brigádníci. Líčení kostela prováděl mistr Foltýn z Vrchoslavic. Při práci mu pomáhali i jeho synové. Zdi nejprve okartáčoval rulovými kartáči a potom líčil. Do posledního nátěru namíchal chemický přípravek Lukofob, který měl chránit nátěr proti povětrnostním vlivům, hlavně proti děšti. To se však neosvědčilo. Ciferníky na hodinách, natřeny modrou barvou, čísla natřena zlatnou barvou. Též rýny kolem střech. Kostelní okna zevně natřena olejovou barvou. Po dokončení malířských a natěračských prací na kostele opravoval p. mistr Foltýn poškozenou malbu uvnitř kostela. Nově také natřel oltáře v kapličkách a pozadí hlavního oltáře. Byla také nově vymalována kaplička Nejsv. Trojice před kostelem. Lešení kostela rozebrali brigádnicky členové požárního sboru pod vedením p. Šibla. Brzy potom stavěla se opěrná zeď od školy. Bednění připravili místní tesaři – p. Neuman, p. Procházka ze Lhoty, p. Judas, p. Tichý. Místní národní výbor daroval 25 m3 písku a 15 q cementu. Stavbu zdi z kamene a cementu prováděli odborníci stavitel p. Hanák ze Lhoty a zednický mistr Hanuš za pomoci ostatních brigádníků z Pačlavic a z Osičan. Jakmile byla postavena zeď, ihned se upravovalo okolí kostela. Při této práci pomáhaly hodně sestry z ústavu a ženy brigádnice. Na urovnaný povrch navezena černá úrodná prsť.
22.07.2003 v 13:36