Stavebniny SuchomelPorčův mlýn


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1973-1974
Provedena oprava fary. Budova oškrabána až na cihly. V prvním patře pořízena nová venkovní okna. Novou omítku celé fary prováděli zedníci z Morkovic brigádnicky. Při opravě fary ochotně vypomáhali farníci bezplatně. Líčení, nahození farní budovy prováděl malíř p. Foltýn v Vrchoslavic.

Náboženský život farnosti není takový jaký by měl být, jak by si to přál duchovní správce. Věřící se poddávají lhostejnosti. Nedělní náboženskou povinnost si vykonává pětina farníků. Větší návštěvnost kostela lze pozorovat na hlavní svátky vánoce, velikonoce, Ducha sv. Víta, víra zde ještě je, ale slabá. Společná sv. zpověď je dvakrát do roka. V sobotu před čtvrtou nedělí adventní, v neděli společné sv. přijímání. V tuto neděli bývá adorace do třech hodin odpoledne. Druhá společná zpověď bývá před ned. postní. První sv. přijímání se koná ve svátek Nejsv. Trojice. K prvnímu sv. přijímání přistupuje 8-10 dětí.
22.07.2003 v 13:39