Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1975
Nátěr střech z plechu na kostele, hlavní věži a na věžičce nad sakristií. Byl velmi nutný, jak se vyjádřil odborný pokrývač z Pačlavic, protože starý nátěr byl již oprýskaný a plech začal rezavět. Práci provedli horolezci z Gottwaldova – vysokoškolský student a jeho kolega dělník.

Byla sepsána smlouva, podle které skončí práci ve stanovenou dobu, trojí nátěr s použitím nejlepšího materiálu. Práce to byla velmi riskantní, hlavně na velké věži. Bylo obdivuhodné, jak zavěšeni na lanech s klidem horolezců konají své práce. Natřena byla také střecha na kapli Nejsv. Trojice, střecha nad průchodem mezi kostelem a kaplí, střecha nad oratoří a malá věžička nad sakristií. Práce 7.000 Kčs., materiál 2.984,50 Kčs.
Vše bylo zakončeno v září k úplné spokojenosti investora.
22.07.2003 v 13:40