Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1978
Dne 9. července v neděli při nedělních službách Božích byly posvěceny dva nové zvony. Světitelem byl Kroměřížský děkan kanovník P. Jan Bartek. Zvony pocházejí z umělecké dílny pí. Leticů. Dytrychové, mistr zvonař, v Brodku u Přerova. Tóninu hlasu zvonů navrhl státní kolaudátor Dobrodinský.

Větší zvon o váze 345 kg ….H1, menší zvon o váze 230 kg …cis2. Na větším zvonu je nápis: „Ke cti sv. Floriána a sv. Václava, Pačlavice, L. P. 1977 a reliéf sv. Václava. Menší zvon: „Ke cti sv. Prokopa a sv. Jan Nepomuského, Pačlavice, L. P. 1978 a reliéf sv. Prokopa. Kmotry při svěcení zvonů byly sl. Marie Mariánková a pí. Judasová. Čistě za práci při lití nových zvonů 38.690 Kč. Materiál byl ze sběru od lidí. Elektrické zvonění namontoval p. Daněk z Troubek.
22.07.2003 v 13:42