Stavebniny SuchomelL-Stam


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1984
Tento rok je poznamenán dvěma událostmi, které měly zásadní vliv na duchovní správu ve farnosti: Dne 15.8.1984 rozloučil se s Pačlavicemi, jako se svojí farností, dosavadní duchovní správce farnosti, P. Petr Řeháček, který zde blahodárně působil od roku 1967.

Jeho zdravotní stav se však natolik zhoršil, že se rozhodl odejít do kněžského Domova Důchodců na Moravci. Jeho sestra, která pro své stáří nemohla mu dostatečně sloužit, odešla rovněž do Domova pro přestárlé. Zvláště však důst. Pána přinutila k tomuto kroku ta okolnost, že ctih. Sestry, které působily ve zdejším Sociálním ústavu, rozhodly se pod tlakem okolností opustit tento ústav. A bez jejich všestranné pomoci v kostele, na faře – i při pastorační práci, neodvážil se dp farář nadále setrvat ve farnosti.
Ctihodné sestry, které zde působily tak požehnaně po mnohá léta, opustily své svěřence a ústav, k 1. říjnu t.r. a rozjely se na různá místa nové své působnosti. Těžko se loučili jejich svěřenci v Ústavu a farníci s nimi, neboť jen neradi ztráceli své milé sestřičky. Vždyť i o těchto se dalo říci, jak to řeholních sestrách vůbec, napsal v r. 1968, kdy náboženský život v naší zemi se poněkud uvolnil k svobodnějšímu projevu, jeden z časopisů – ne náboženských: „Andělé mezi námi“.
Po jejich odchodu se však našly jiné obětavé duše z řad farníků, které přejaly obětavě a nezištně úkoly, které vykonávaly Ctih. Sestry:úklid v kostele, i jeho výzdobu, jakož i čistotu bohoslužebního prádla a oblečení, takže nový duchovní správce nepocítil v tom směru žádný nedostatek.
V prvních nedělích po odchodu dosavadního duch. Správce, a kvůli sestřičkám i ve všední dny, vypomáhali při bohoslužbách kněží z děkanátu, především ze sousedních Mozkovic (P Reh) a vdp Th Dr. Libosvár, děkan ve Zdounkách.
V pondělí, 23. září 1984, poprvé konal bohoslužby nově ustanovený duch. Správce pro Pačlavice, PJosef Šenkyřík, administrátor ze sousední farnosti Švábenice, z okresu Vyškov. Pačlavice jsou tedy bez vlastního kněze, neboť nový administrátor jenom dojíždí na bohoslužby: „Excurendo“.
Bohoslužby jsou posunuty tak, aby bylo vyhověno oběma farnostem V neděli konány v 9 hod. a ve všední dny dvakrát v týdnu – v úterý a čtvrtek, podle ročního období: Při letním údobí v 19:30 a v zimním v 17:00 hod., vždy tak, aby měli autobusový přípoj farníci z Osičan, kteří navštěvují bohoslužby i ve všední den.
Při předávání fary novému duch.správci, byl tento upozorněn Okresním církevním Tajemníkem, že farní budova i se zahradou bude prodána k užívání zdejšímu Sociál. Ústavu. Farníci však nemíní se vzdát své fary, v níž vidí a cítí svůj pozitivní moment prostůj náboženský život. A proto také projevili odhodlání farní budovu opravit, ba i vylepšit v jejích nedostatcích, zvláště v přízemních částech budovy i hospodářských objektech i zahradě, zato však školu, která sice není v provozu v Pačlavicích, a žáci dojíždí všichni do Mozkovic, nenavštěvuje žádné dítě z farnosti při vyučování náboženství.
Také malování kostela uvnitř a opravy, ke kterým se farníci chystali, budou muset být posunuty na pozdější roky.
22.07.2003 v 13:45