Stavebniny SuchomelPorčův mlýn


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1998
Chvála Kristu!
Stálé dilema exc. administrátora v Pačlavicích:
na mši svaté ve Lhotě je ve všední den vždy více než 20 věřících, většina z nich však nedojde do farního kostela.

Z Osíčan je v letním období i přes 10 věřících (v zimě méně) zúčastněno při bohoslužbách ve farním kostele. Počet pačlavských je jak prstů a ruce. Všední den je doplněn již osmdesátiletým p. Kozákem, pracovitým to kostelníkem a o něco mladším akolytou p. Hladkým, A v poslední době již nejméně 1 ministrantem. Kde se tedy sejít ve všední dny s věřícími ke mši svaté? V neděli přijdou z Pornic, z Dětkovic posílit místní – a kostel se zcela zaplní. Ve svátky přistupují věřící v hojném počtu ke svátostem Trpělivě a všechno – úklid, výzdoba, drobné opravy – pečují: Zdražilovi z Pačlavic, Jaškovi z Osíčan a Legátkovi ze Lhoty. Názory a síly ostatních jsou roztříštěné. Péčí Lhoťanů a p. Jaška byla umně opravena po vykradení a demolování kaple P. Marie na Jezírku a její okolí vkusně upraveno. I kaple sv. Anny u Lhoty s láskou přes potok. K P. Marii na Jezírku se konala společná pouť s farnostmi Švábenice, Ivanovice a Orlovice. Kázal P. Miroslav Hřib z Ivanovic. Pak byla ještě „malá pouť“ po 1. sv. přijímání dětí z Pačlavic. Farníci se podíleli i na pouti na Velehrad. Ministranti dostali nové oblečení (komže). Také varhany byly opraveny a konečně se i na ně hraje. Elektřinu pro ně přivedl p. Kozák ml. Pro bezpečné příchody do kostela, hlavně při pohřbech, byly upraveny a vydlážděny další plochy u vstupu do kostela. Zůstalo to na osvědčených křesťanech, aby se postarali při nezájmu ostatních. Ani v tomto roce nenastaly změny v provozu farní budovy. Nedošlo k uzavření přijatelných smluv a jeho využívání. Až na malé výjimky nebylo využití pro farnost žádné a pro církev jen nepatrné. Takže objekt slouží spíše osobním potřebám p. Tomka. Kdysi zajímavý a užitečný záměr využití fary je již několik roků pro účastníky neúměrně nákladný. Bohoslužby jsou v neděle, svátky, 1. pátky a při svatbách i pohřbech. Mimo to dvakrát v týdnu. Mimořádně vypomáhali při svátosti smíření P. M. Hřib z Ivanovic a P. S. Čevela ze Střílek. V tomto roce bylo pokřtěno 5 dětí. Pravidelně měsíčně navštěvují nemocné a rovněž v domově důchodců jsou udělovány svátosti smíření a pomazání nemocných. Takže Bohu díky! P. Jan Kulíšek, adm. exc.
27.07.2003 v 13:37 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr