Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.2002
„Člověk hledí na oči a tvář, Bůh však hledí na srdce!“

Prosí pačlavští farníci, aby měli účast na tomto Božím pohledu, aby poznali své vlastní srdce?

Žijeme v zmaterializovaném, ale duchovně vyprázdněném světě. Kdo si vzpomene na slova Pána Ježíše: „Myslí si, že pro mnoho slov budou vyslyšeni?“ Kolik lidí se dnes snaží přemluvit Boha podle sebe a zapomíná přeměnit sebe podle Boha. Modlí se ústy, ale ne srdcem. Co k tomu dodat? Služba – to budeme raději dělat „mrtvého brouka“, když kněz prosí o potřebné služby při kostele. Díky Bohu, že ne všichni farníci tak jednají. Najdou se ale pořád ti samí, kteří ochotně pomohou. Stále k oslavě Boží zde nepřispívá ani schola, ani sbor. Výmluvy, že není čas nacvičovat, že na to vlastně stačí varhaník, jsou opravdu jen výmluvy. Nástěnky? Vždyť je nikdo nečte. Úklid domu Božího? Na to stačí jedna stará žena. Výzdoba? Vždyť paní Zdražilová v tom má již zkušenost. My nemáme čas. A tak si množí farníci myslí, že stačí Pánu Bohu věnovat tu necelou hodinku při bohoslužbě v neděli. To další se jich netýká. Nejsou zde žádní mladí lidé? Ale jsou, chybí jim však ochota. Mají přece dost práce doma. Že to mají i ti, co přiloží ve farnosti ruku k dílu? A tak maminka tří dětí paní Ing. Jašková z Osíčan se stará o pravidelnou denní informaci svátku svatých. Opravdu si vážím těch mužů a žen, kteří bez výmluv pomohou. Mezi ně patřila i paní Marie Legátková, se kterou jsme se letos 14. prosince naposled rozloučili. Zemřela po těžké nemoci. Co udělala pro farnost? O tom mohou přemýšlet pačlavští farníci, až půjdou k P. Marii na Jezírko, na děkovnou tradiční pouť po 1. sv. přijímání dětí ve farnosti, o tom všem mohou přemýšlet i na dětských vánočních besídkách, které připravovala paní Legátková. Mohou přemýšlet nad vlastní lhostejností, často vymlouvanou strachem, zmateni množstvím zanedbaných možností. Také o farní budovu se již bude starat pan Legátek sám? Nebo se najdou pro její údržbu a provoz další pomocníci? Rádi bychom na jaře postavili nový plot kolem farní zahrady. Ještě stručně o výsledcích života farnosti – těch duchovních:počet mší svatých zůstává nezměněný. V tomto roce byli při mši svaté pokřtěny 3 děti, 2 děti přistoupili k 1. svatému přijímání, 3 dospělí přijali svátost biřmování, pomazání nemocných přijalo 42 (z toho 20 v DD). V kostele jsme se rozloučili s 8 zemřelými farníky, z toho 7 bylo pochováno do posvátné země. Do náboženství ve škole chodilo 9 dětí. Svátost manželství si neudělil žádný manželský pár. Potěšitelné je, že zde chodí až 20 dětí na mši svatou v neděli a také, že poměrně v hojném počtu přistupují věřící k sv. přijímání. Zásluhou pastoračních pomocníků p. Hladkého a p. Topinky mohou každou neděli přijímat Tělo Páně nemocné v DD. Pan Hladký také vede májové pobožnosti a Křížové cesty. Našim přestárlým jsem v domově důchodců sloužil v době velikonoční a vánoční mši svatou. Děti z Osíčan a Prasklic zase pro ně připravily pěknou vánoční besídku, která vyvolala radostný ohlas u posluchačů.V době vánoční vypomohl ve farnosti p. A. Hráček z arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a tak mohly mít všechny 4 farnosti, které spravuji, v přijatelný čas bohoslužby. Do nového občanského roku vyprošuji farníkům, aby si uvědomili, že sebemenší maličkost ve světě lásky nám přibližuje nebeské království. p. Jan Kulíšek, adm. exc.
27.07.2003 v 13:41 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr