Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1996
Díky za ty, kteří se nebojí a brání dobrou věc! Mezi ně patří jistě paní Legátková s manželem Janem, kteří jsou pro farnost velkým přínosem! Pracují v KDU – ČSL, ale také vidí skutečné potřeby církve.

Darovali novou zpovědnici dvoudveřovou pro snadnější výkon této důležité svátosti. Zařídili autobus ze Lhoty, který dováží věřící do kostela. Pro malý zájem Lhoťanů však asi dlouho nevydrží.
Díky věřícím z Dětkovic je účast na mši svaté stabilní. Vlastních farníků nepřibylo. To se projevilo i v přihláškách do náboženství. Překvapením byly přihlášky ke sv. biřmování, které se má konat příští rok v Morkovicích. Snažím se jednou měsíčně mít bohoslužbu v kapli ve Lhotě a také v kapli v Pornici. Účast je poměrně dobrá, ale ke svátostem přistupovat nechtějí!
Ze Lhoty nechodí na vyučování náboženství nikdo, z Pornice jedna dívenka! Není snad v silách lidských tuto situaci změnit.
V Pačlavicích poměrně úspěšně se koná setkání mladých a také různé duchovní akce, přípravy na biřmování apod. Těšil jsem se, že to přinese povzbuzení pro farnost. Zatím však „úspěšně odolávají“. Zato však fotbal a diskotéky jsou s nadšením navštěvovány.
Opět se nepodařilo sestavit sbor ani scholu.
Na Vánoce připravila paní Legátková besídku „Betlémská cesta“. Neměla uměleckou hodnotu, ale zapojilo se do toho dost dětí – které nechodí do náboženství. Tím však také jejich nadšení skončilo. Sál byl plný mladých rodičů, promluvil jsem k nim krátce – odpověď a reakce – mlčení!
Kéž Pán i zde žehná všem, kdo pomáhají jakýmkoliv způsobem této farnosti!

Pačlavice 31. 12. 1996 Jan Vinkler, exc. adm.
27.07.2003 v 13:20 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr