Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1995
V Pačlavicích stejně jako jinde náboženský a duchovní život se neprohloubil.

Návštěva bohoslužeb se jeví jako poměrně dobrá, ale přijímání svátostí je dost na nízké úrovni. Vliv společenství, které se občas schází na faře k tomu zařízené, se zatím na farnosti nijak neprojevil. Lidé nevolají kněze k nemocným a v rodinách se hlouběji víra neprojevuje. Pačlavští jsou dost urážliví na napomínání a různé výzvy. Zatím pouze několik lidí pečuje o čistotu kostela. Pobožnosti jsou poměrně málo navštěvovány. Rádi jezdí na poutě, ale mnozí dále do kostela nechodí. Mají také starost, co se děje s penězi, i když jsou příjmy a výdaje hlášeny. Není zde schola ani sbor. Počet přihlášených do náboženství je malý. Ze Lhoty nikdo, ministranti jsou 4, společenství mladých není. Probudit větší zájem je skoro nemožné. Jen málo rodin je jednotných ve víře a náboženském životě. V tomto roce o prázdninách nás navštívili mladí – dívky ze Španělska, členky hnutí Opus dei. Pomáhaly při úklidu kostela. Přes jazykové bariéry bylo toto setkání pěkně radostné. Cítili jsme, že patříme k sobě, bratři a sestry v jedné církvi. Konaly spolu s našimi také pouť do Křtin. V obci se rozváděl plyn a byl také zaveden na faru. Kotel na pevné palivo byl zaměněn za plynový. Byla zaplacen z peněz farního úřadu. Také byl osnován nátěr všech dveří. Pomáhali studenti z Morkovic při jejich čištění. Zásluhou některých je, že byl zařízen autobus na dovážení věřících do kostela ze Lhoty. Nevím jak tato dobrá věc dlouho vydrží. Stačilo by větší auto, ale takové není. A tak doufám, že se třeba počet věřících po nějakém čase zvětší. Celkovému oživení náboženského života by snad pomohl návrat sester, které zde mají klášter. Bohužel nemají dostatek dorostu a pak by bylo asi dost obtížné, aby zvládly počet pacientek, které v klášteře jsou. Doufán nadále v přímluvu sv. Martina, bez pomoci Boží není v lidských silách zvládnout lhostejnost. Pačlavice 31. 12. 1995 Mgr. Jan Vinkler, exc. adm.
27.07.2003 v 13:19 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr