Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1994
Tato farnost by mohla být farností živou a skutečně aktivní. Příklad, který dávají účastníci různých setkání, zvláště mládeže, zdá se, že obyvatele příliš nezajímá. Křesťané zde prostě nejsou apoštoly, a to ani ve svých rodinách.

Malá účast dětí na bohoslužbách je toho dokladem. Zájem není ani o pobožnosti, jako Křížová cesta nebo pobožnosti k P. Marii, chodí stále stejní lidé. Je málo přihlášených dětí do náboženství – u prvního sv. přijímání byly tři! Velkým problémem je stále vesnice Lhota – která přesto, že má opravenou kapli, neopravila zatím svou duši. Lidé zde si dost potrpí na vnějškovosti a jako všude – propadli oné tolik očekávané svobodě, že si dělají, co chtějí.
V tomto roce byla provedena zamýšlená oprava farní budovy. Nová krytina a opravená fasáda, nové okapy. Vše bylo financováno z darů knězů děkanství kroměřížského, totiž z intencí, které částečně musíme odevzdávat. Krytinu a okapy, práce klempířské provedl pan Konůpka z Dřínova, práce zednické pracovníci firmy Ing. Skřítka z Morkovic. Také byl přiveden plyn, neboť byla plynofikace obce. Přípojka bude ale až v příštím roce.
Poněvadž starosta obce je z Pornic, pokračovala také oprava kaple v Pornici. Finančně se na této opravě podílel nejvíce okresní úřad Pačlavice, ale také věřící svými dary, farní úřad Morkovice. S brigádníky to bylo horší. Prostřelenou věž bylo třeba opravit. Totiž prostřelený plech (myslivci opilí střelili kdysi z brokovnice do věže, takže v jednom místě byl plech jako síto) bylo nutné částečně vyměnit už také kvůli okapům. Práce byla náročná. Klempířskou práci provedl pan Doležel z Bystřice pod Hostýnem. Lešení uvnitř stavěli i bourali přátelé ze Strání, kde jsem 12 let působil. Vymalování provedl pan Luža z Dřínova. Zvláštní dík patří rodině Žourkové. Bez jejich pomoci by se oprava neprovedla. Starali se a pracovali rodiče i se syny. Je radostný pohled na obnovenou svatyňku, kéž by nám pomohla obnovit zchátralé lidské duše!
V Pačlavicích byl obnoven hlavní oltář – nátěr a zlacení. Jsou třeba drobné zednické práce. Zde i v ostatních dvou kostelech – Morkovicích a Prasklicích byly také zavedeny elektrické číselníky na písně.
Bůh žehnej všem lidem dobré vůle!

Pačlavice 31. 12. 1994 Mgr. Jan Vinkler, exc. adm.
27.07.2003 v 13:18 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr