Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1993
Využití fary v Pačlavicích není úplné. Zvláště v zimních měsících je akcí poměrně málo. Ústřední topení vyžaduje ochranu zvláště v zimních měsících.

Je problém, kdo se o to postará! Poněvadž fara slouží širším zájmům, než je farnost, rozhodl jsem se předat ji do péče Děkanskému úřadu v Kroměříži. Ten má k dispozici dva technické administrátory, placené, takže jistě může nést starost o budovu, která podle mínění mnohých, potřebuje stálou péči. Původní záměr mého předchůdce byl jistě dobrý, ale poněkud přehnaný. To vyplývá z toho, že řeholníci se snaží na různých místech konat akce, jako jsou duchovní cvičení, rekolekce, různá školení a zájemců ubývá. Velkou pomocí je pan Tomek z Kroměříže, kterému se na faře zalíbilo a který tam rád dojíždí a přes víkend tam i bydlí. Plánuje se obnova fasády a nová střešní krytina.
Duchovní situace se příliš nezlepšila. Velkou pomocí je pan varhaník ing. František Jašek, který obětavě dojíždí z Brna a zdarma hraje při bohoslužbách v neděli. Také nový akolyta pan Hladký se aktivně podílí na práci farnosti. Trvalým nedostatkem jsou rodiny, malá účast dětí na vyučování náboženství, dokonce i nezájem starších občanů o přijímání svátostí. Jsou i vzorní, ale je jich málo. Také je dost těch, kteří nepřistupují ke svátostem vůbec.
V tomto roce horolezci natřeli všechny plechy, obě věže i kopuli na kapli a vyrovnali kříž na malé věžičce. Celkový náklad nebyl veliký, byli to známí. Ubytováni byli na faře v Morkovicích, kde se také stravovali. Je třeba opravit sousoší u kostela a schody. Toho se zatím nemohu ujmout pro nedostatek finančních prostředků.
Velikou posilou jsou někteří věřící z Dětkovic, kteří docházejí na bohoslužby zde a také někteří z Osíčan.
Poděkování je nutné vyjádřit ženám, které pečují o čistotu kostela a jeho výzdobu. Nová úprava liturgického prostoru by jistě přispěla k celkovému vnitřnímu interiéru, totiž jeho vzhledu.
Kéž Pán oplatí všem obětavým věřícím, kteří obětavě a pravidelně pomáhají a přispívají svými dary!

Pačlavice 31. 12. 1993 Jan Vinkler, exc. adm.
27.07.2003 v 13:17 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr