Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1992
Už od loňského podzimu pačlavská fara slouží pro užitečnou věc. Probíhají zde duchovní rekolekce různých věkových skupin, exercie Cursillo, příprava dětí ke svátostem, prázdniny školáků, duchovní obnovy manželů. Snad uvidíme později, jaký to vydá užitek.

V červnu byl pro kostel pořízen nový rozhlas. Zhotovila jej soukromá firma z Ostravy za 26 tisíc korun.
Letos byla pouť na Jezírku 16. srpna. Chodí tam mnoho lidí, někteří jsou i bezohlední a ruší bohoslužbu.
20. června se rozloučil s farností farář a kroměřížský děkan P. Jiří Rek, odchází jako vicerektor do arcibiskupského kněžského semináře do Olomouce. Na jeho místo nastupuje P. Jan Vinkler, do této doby farář ve Strání – Květné. Pán ať mu žehná v duchovní službě svěřených.

Dekretem s účinností od 1. září 1992 byl ustanoven novým duchovním správcem exceurendo Jan Vinkler. První dojem byl vcelku dobrý, i když situace poněkud nezvyklá. Přišel jsem z živé farnosti na moravsko – slovenském pomezí po nové malbě a zlacení kostela. Účast na bohoslužbách tam byla velmi živá a zde vše jiné. Děti na bohoslužbách žádné, mládež téměř žádná. Potěšil jen kostel po opravě a v dobrém stavu! Opravená fara s velkým nákladem je málo využívána, i když původní záměr byl jistě dobrý. Finanční prostředky musí být rozděleny, aby bylo jasné, co patří kostelu a co Pastoračnímu středisku, jak se nyní fara jmenuje. Budou převedeny Děkanskému úřadu u sv. Mořice v Kroměříži.
Jsem vděčný všem, kdo obětavě spolupracují zadarmo: p. inž. František Jašek, který dojíždí jako varhaník až z Brna, starý a poctivý pan Kozák, jako kostelník a pan Hladký, který koná kurz akolyty. Také zaslouží uznání pan Zdražil, který v Pastoračním středisku topí.

Pačlavice 31. 12. 1992 Mgr. Jan Vinkler
exc. administrátor
27.07.2003 v 13:16 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr