Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1991
I tento rok začínáme s Pannou Marií.
V postní době bývá pravidelně v úterý přede mší svatou a v neděli odpoledne pobožnost Křížové cesty. Tuto pobožnost vede starší lektor pan Jaromír Hladký, je to vzorný příklad spolupráce laika s knězem.

Už od počátku roku se organizuje nové společenství modlitby růženec. Pod vedením paní Ludmily Zdražilové vznikají dvě růže tj. 30 členů.
Na děkanské schůzi s kněžími bylo dohodnuto, že z opuštěné fary v Pačlavicích vznikne za pomoci všech farností katechetické středisko děkanátu kroměřížského. S pracemi se začalo hned po velikonocích. Byly zbourány staré záchody a prádelna a na tomto místě byly postaveny pro každé podlaží zvlášť umývárna se sprchou a dva záchody. Celá budova dostala ústřední vytápění a byla vymalována. Na pracích se nejvíce podíleli farníci z Morkovic. Méně z Pačlavic, Kroměříže a Hradiska. Oprava byla z velké části také hrazena penězi, které kněží dostali jako štólu a za mše svaté. Vnitřní generální oprava skončila před 8. listopadem, neboť tento den měli kněží z kroměřížského okresu společnou mši svatou v kostele a pak posezení na faře, aby viděli, nač přispěli. Vnitřní opravy v tomto roce si vyžádaly přibližně náklady za 300 tisíc korun.
5. května byla sloužena v kapli sv. Floriána ve Lhotě mše svatá na přání tamních hasičů.
16. června bylo po delší době zase první svaté přijímání dětí. Bylo devět prvokomunikantů, dva z nich byli také tento den pokřtěni. Mimo přípravu ve škole se připravili důkladně na tuto událost děti také pod vedením katechetky Marie Najmanové z Morkovic.
Od srpna se i v Pačlavicích používá kancionál, zpěvník pro olomouckou arcidiecézi.
15. září byla pouť na Jezírku, mši svatou tam sloužil P.Jiří Doležel, farář z Ivanovic.
14. září zemřel po dlouhé a těžké nemoci arcibiskup František Vaňák, pohřben byl 23. září na Svatém Hostýně.
27.07.2003 v 13:15