Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1989
Na vlastní žádost ze zdravotních důvodů bude od 1. 8. 1989 zapisovati p. Jiří Rek z Morkovic.

Už delší čas farníci přemýšlejí o vnitřní výmalbě kostela. Začátkem září jsou z kostela odstraněny lavice, obrazy a sochy. Brzy nato za týden je postaveno lešení. 15. října je malba kostela ukončena, provedl pan Josef Večerka z Počenic, zaměstanec Malovny v Kroměříži. Samotná malba stála 26 tisíc korun. 16. října bylo z větší části z kostela odstraněno lešení, proveden úklid a nastěhovány lavice. Jen v presbytáři zůstalo lešení, neboť restaurátor opravoval stropní obrazy a pozadí hlavního oltáře. Farníci mladí i staří se obětavě pustili do velkého díla, proto jsme mohli hody, slavnost sv. Martina, biskupa a ochránce pačlavské farnosti oslavit, oslavit v obnoveném kostele.
Náš národ toužil po tom, aby Anežka Přemyslovna, avšak komunističtí mocipáni tomu nepřáli, nakonec bylo dohodnuto, že svatořečení proběhne ve Svatopetrském chrámu v Římě a že mohou čeští poutníci jet zvláštními vlaky a autobusy na tuto slavnost. Stalo se tak 12. listopadu, obřad svatořečení provedl papež Jan Pavel II. Poutníci přijeli z Říma s velikým nadšením a zprávou, že jim tam řekli, že u nás do dvou měsíců padne vláda.
Skutečnost konce jedné velké a zrůdné vlády začala 17. listopadu při oslavách svátku studentstva. Národ se sjednotil se studenty, kteří začali nekompromisně protestovat proti zvůli a násilí. Po pádu komunistů, což probíhalo rychle a dramaticky, byl zvolen presidentem disident Václav Havel.
Konec roku jsme svěřili Pánu děkovnou bohoslužbou za vše, co se začíná měnit.
27.07.2003 v 13:13