Stavebniny SuchomelPorčův mlýn


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1954
4. listopadu 1954 odevzdány matriky za obec Osičany matričnímu úřadu v Tištíně a sepsán o tom tento protokol:
Protokol o převzetí církevních matrik z farního úřadu v Pačlavicích, okres Kroměříž, pro obec Osičany, v okrese Kojetín za přítomnosti:

za ONV Kojetín: Květoslava Krnovská
za MNV Tištěn: Alois Pospíšil, matrikář
za farní úřad v Pačlavicích: Alfons Kresta, farář
Byly převzaty matriky: oddavková od 1855 – 1905 – 1 svazek
1906 – 1949 – 1 svazek
kniha zemřelých od 1855 – 1905 – 1 svazek
1906 – 1949 – 1 svazek
Celkem byly tak převzaty 4 matriční knihy.
Rodné matriky za obec Osičany byly předány již dříve matričnímu úřadu v Pornicích, poněvadž jsou v jednom svazku pro obec Osičany, Pačlavice a Lhotu. Rovněž repertoáře jsou v jednom svazku pro tyto 3 obce.
22.07.2003 v 13:17 Alfons Kresta,Hort Petr