Zabezpečení studny 61m hluboké přístřežkem, který zajistil Ing.Pavel Trávníček 7.8.2004