Dětský den 3.7.2004 - Anička Lejsková s dětmi u disciplíny "navlékání korálků"