Ostatky 1975 Trávničková L., Šádková Marie, Macháček R., Cigánková L. dole Foltýn L.