Ostatky 2013 - u Staňků, mědvěd šmíroval za oknem na pěknou paní domu, která mu stejně neotevřela