Ostatky 5.3.2011 - účast byla hojná, 55 účastníků, asi rekordní účast