Ostatky 25.2.2006 - před domem Světlany Kroutilíkové